KOMMENTAR. NRK:s Brennpunkt sänder ikväll ett avsnitt om Nordiska motståndsrörelsen. Haakon Forwald förklarar och redogör här för organisationens medverkan i programmet.

NRK:s Brennpunkt sänder ikväll klockan 21:35 ett avsnitt om Nordiska motståndsrörelsen, där organisationen själv har deltagit i programmet. Jag förstår att det vid en första anblick kan framstå som märkligt att representanter för organisationen frivilligt har ställt upp i ett projekt som har varit i det folkfientliga NRK:s regi, med tanke på vår tidigare erfarenhet av statskanalen. Men för att förstå detta måste man nästan höra hela historien. Vi spolar tillbaka ett par år.

Det var med första maj-demonstrationen i Borlänge runt hörnet som vi kontaktades av fotojournaliststudenten Henrik Evertsson, som uttryckte en önskan om att få framställa organisationen mer objektivt. Projektet var vid denna tidpunkt inte särskilt konkret eller detaljerat, och det var mer en grundidé som Evertsson lade fram.

Pär Öberg och jag gick med på ett möte Evertsson för att träffa honom och skapa oss en bild av vem han var och hur han tänkte kring projektet. Han gav ett trovärdigt intryck: Han var fortfarande student och hans önskan om att ge en mer objektiv bild av organisationen framstod som genuin, och han lade fram flera både norska och svenska skräckexempel på hur vinklat ett reportage om Motståndsrörelsen kan vara.

Evertsson fick följa med på ”insidan” under flera demonstrationer, och genomförde dessutom flera intervjuer. Han fick senare sålt sin idé till NRK och Brennpunkt, som han ansåg var de enda som ville gå med på villkoren för hans projekt: Att förmedla en objektiv bild av Motståndsrörelsen till tittarna.

Bild från när Pär Öberg och Haakon Forwald konfronterade NRK:s journalister vintern 2016.

Personligen så kan jag säga att så fort jag hör namnet NRK nämnas i dessa sammanhang så ringer samtliga varningsklockor. Det blev dock klarlagt att projektet var Evertssons, och att Brennpunkt-redaktionen arbetade ”avskilt” från resten av NRK. Vi erbjöds också ett kontrakt där de gick med på en rad villkor som vi hade, däribland att vi skulle få se igenom programmet före det skulle sändas och komma med korrektur och kritik. Eventuella framtida bruk av råmaterialet, som icke används i programmet, kräver också organisationens godkännande.

Med kontrakten på plats valde vi att gå vidare med projektet och fullfölja fler intervjuer. Evertsson och en NRK-kameraman fick också dokumentera årets upplaga av Nordendagarna, demonstrationen i Göteborg och i Tammerfors, samt förbudsrättegången i Finland.

Då jag i november avtalade möte med Evertsson för att få se igenom det någotsånär färdiga resultatet var jag likväl skeptisk. Jag misstänkte att NRK hade kört över honom, och att det vi skulle titta på skulle vara ren hets och svartmålning, i vanlig lögnmedia-ordning.

Jag blev positivt överraskad. Ja, det var enskilda moment jag var missnöjd med som bland annat skräckfilmsmusiken som var genomgående i hela programmet, samt hur enstaka saker subtilt vinklades.

Till exempel så var informationen om konfrontationen i Helsingfors, där aktivisten Jesse Torniainen tillrättavisade meningsmotståndaren Jimi Joonas Karttunen, otillräcklig. Det enda som berättarrösten nämner är sparken och dödsfallet en vecka senare, samt att Torniainen frikändes. Karttunens aggressiva utfall på gatan i Helsingfors, hans kriminella bakgrund, hans omfattande missbruk av droger och alkohol, eller att han rymde från sjukhuset och knarkade och söp, nämndes inte med ett enda ord.

Till vänster: Den mediaskapade bilden av Karttunen. Till höger: Verkligheten.

Detta är inte en objektiv eller korrekt framställning av händelsen, och är något som kommer att leda tittarna till att dra flera felaktiga slutsatser. De lämnas med intrycket av att Karttunen var en tillfällig förbipasserande, och att Torniainens spark ledde till Karttunens död, och att det endast var tillfälligheter som ledde till att Torniainen frikändes.

Detta och en del andra saker påpekade jag för Evertsson och NRK:s kameraman som var närvarande då jag fick se programmet. Huruvida de tagit till sig av kritiken återstår att se, men det är hursomhelst värt att nämna.

Utöver detta, och vissa andra småsaker, så anser jag att Evertsson och Brennpunkt har hållit sitt ord och följt kontraktet. Bilden som ges av organisationen är så objektiv som man kan komma, ifall man tar i beaktning att det är etablerad media (läs: lögnpressen) som står för produktionen.

Genom vårt deltagande får förhoppningsvis en stor del av Norge och Nordens befolkning en mer objektiv insyn i Nordiska motståndsrörelsen och vår kamp. Vi får förmedla vårt budskap och vår närvaro i Norden, och förhoppningsvis är det fler som får upp ögonen för organisationen och går med i kampen.

Programmet är tillgängligt på NRK:s hemsida från klockan 21.35 idag. Tillgängligheten är inte geografiskt begränsad och avsnittet kan således ses även från andra länder. Klicka HÄR för att komma till NRK:s hemsida.


  • Publicerad:
    2017-12-06 12:26