I Laholm har kommunen ställt upp provisoriska paviljonger för att få plats med alla ”ensamkommande flyktingbarn” som kommer från Somalia, Afghanistan och möjligen också Syrien.

Tidningen Hallandsposten har skrivit om de så kallade flyktingbarnen och där framgår att man är barn ända upp till 25 års ålder. Tidningen skriver: ”Avtalet med Migrationsverket innebär att kommunen förbinder sig att ta emot åtta flyktingbarn i åldern 16 till 25 år med början den 1 oktober i år.”

Foto: Sweden Confidential

Nätbloggen Sweden Confidential har noterat att tidningen ”upprepar lögnen “barn” åtta gånger i sin artikel, för att lögnen verkligen ska gå in på Svenssons.”


  • Publicerad:
    2012-07-21 12:43