Idag är det ett år sedan självmordsbombningen i Stockholm. I samband med detta presenteras en handlingsplan som istället för att behandla terrorism handlar om det mer breda ämnet ”våldsbejakande extremism”. Fokus har därför flyttats från den ansvarslösa och svenskfientliga politik som banade väg för dådet till att handla om ”extremistgrupper”. En av dessa grupper är den så kallade vit makt-rörelsen.

I torsdags presenterade demokratiminister Birgitta Ohlsson regeringens handlingsplan där man fokuserat på utbildning och förebyggande åtgärder. De som efterfrågat en handlingsplan mot terrorism meddelades att denna kommer längre fram. Birgitta Ohlsson avslöjade att hon själv varit initiativtagare till arbetet och att ”det är med stolthet som jag presenterar Sveriges första handlingsplan någonsin mot våldsbejakande extremism”.


EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson presenterade regeringens handlingsplan.

I ”våldsbejakande extremism” innefattas, enligt rapporten, grupperna vit makt-rörelsen (högerextremister), de autonoma (vänsterextremister) samt våldsbejakande islamister. De ska dessutom utläsas i den ordningen, med ”vit makt-rörelsen” först. Med tanke på att ”högerextremistiska” grupper i Sverige dels helt saknar officiella policys där man förespråkar våld och dels i realiteten också ett sådant tillvägagångssätt, borde fler ha ifrågasatt att ”vit makt-rörelsen” överhuvudtaget innefattas av handlingsplanen. Svaret är kanske att journalisterna som var på plats vid presentationen tillhör samma svenskfientliga miljö som Birgitta Ohlsson med anhang.

Gamla nyheter används på nytt
Birgitta Ohlsson utmålade i presentationen Sverige som ett öppet samhälle som alltmer hotas av våldsbejakande extremister. Dessa extremister skall dessutom utgöra en sorts ”likartad sociopsykologisk process” där det ideologiska innehållet sällan har avgörande betydelse. Regeringen har dock haft problem att finna aktuella händelser kring när denna våldsbejakande extremism resulterat i några grövre våldsdåd. Förutom terrordådet i Stockholm för ett år sedan, vilket är ett resultat av den politik som Birgitta Ohlsson och andra svenskfientliga politiker driver, har man inte kunnat hitta mycket om vare sig ”högerextremism” eller ”vänsterextremism” och har därför tvingats gräva i arkiven. I presentationen kom därför en del att handla om gamla händelser såsom Göteborgskravallerna, polismorden i Malexander och mordet på Björn Söderberg. Händelserna i Malexander och Sätra tycks fungera utmärkt att genom ”quilt by association”-metoden utmåla en hel rörelse som polis- eller fackföreningsmansmördare. Birgitta Ohlsson säger:

”De här gärningsmännen [i Malexander] hade bakgrund i den militanta nynazismen. Senare samma år så blev syndikalisten och fackföreningsmannen Björn Söderberg också mördad av svenska nynazister utanför sin lägenhet i Sätra i södra Stockholm. Motivet där tros vara att Söderberg avslöjat att en nazist valts in i en fackklubbsstyrelse. Och också inför morgondagens stora marsch, nynazistiska marsch i Stockholm, så ser vi att de här grupperna finns och är mycket levande. ”

Indoktrinering och förebyggande arbete
Handlingsplanen riktar in sig på sex områden: Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna, öka kunskapen om våldsbejakande extremism, stärka strukturerna för samverkan, förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper, motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet, fördjupa det internationella samarbetet.

I praktiken innebär detta bland annat mer stöd till avhopparorganisationen Exit, mer samarbete med EU och ytterligare indoktrinering i skolan. När det kommer till skolan och fostran av demokratiskt rättänkande individer fortsätter man på utstakad kurs enligt regeringens nya skollag som antogs i juli detta år. Denna skollag skall bland annat ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med svaga och utsatta.”

Oliktänkande blir extremister
Med andra ord handlar den ”demokrati” som handlingsplanen skall försvara inte enbart om hur det egna landets medborgare skall välja sina ledare eller vilka sorters grundlagsfriheter landets medborgare skall ha tillgång till, utan även om liberala ideologiska begrepp som ”solidaritet” och ”alla människors lika värde”. Det är med utgångspunkt i dessa ”mänskliga rättigheter” som man genomdriver massinvandringen och påtvingar mångkulturen. De som ställer sig emot detta blir ”antidemokrater” och per automatik också ”extremister”. Problem uppstår även när en sådan ”extremist” vill sprida sina åsikter till andra och därför omedvetet hamnar i situationer där han eller hon kan tvingas använda våld i självförsvar. Detta användande av självförsvarsvåld kan av regeringens handlingsplan tolkas som att han eller hon ”accepterar våldsanvändning”, vilket därmed gör honom eller henne till en ”våldsbejakande extremist”. I alla fall om man får tro regeringens handlingsplan.


  • Publicerad:
    2011-12-12 00:00