Dagens datum den 13 augusti: 1943 stupar SS-Hauptstürmführer Hans Juchem, en av SS mest kapabla soldater och en av få mottagare av närstridsspännet i guld samt Riddarkorset.

juchem-1

Hans Juchem föddes den 4 juni 1917 i Köln, mitt under första världskriget. Fadern var affärsman och lämnade Tyskland för exil i Schweiz efter att första världskriget förlorats, 1918. När nationalsocialisterna vunnit makten år 1933 så återvände familjen Juchem till Tyskland, och vid sjutton års ålder gick han, efter tjänst i Reichsarbeitsdienst (RAD), med som frivillig i SS-Verfügungstruppe (SS-VT).

SS-VT skapades kort innan unge Juchem gick med, år 1934, som NSDAP:s egna nationalsocialistiska elitsoldater. Styrkan var en sammanslutning och standardisering av alla nationalsocialistiska och nationalistiska paramilitära grupper som tidigare existerat sedan Freikorps-tiden och som länge slagits hårt mot den röda terrorn. SS-VT hade inte som uppgift att vakta och värna om Adolf Hitlers liv – den ärofyllda uppgiften tillföll enbart Leibstandarte SS Adolf Hitler (LSSAH) – men SS-VT tränades i militära och polisiära uppgifter jämte männen i LSSAH.

Delar av SS-VT tog del av Anschluss, där Österrike återförenades med det Tyska Riket, annekteringen av Tjeckoslovakien samt den polska kampanjen, där de utmärkte sig för sitt mod men även led stora förluster. I juli 1940 höll Hitler ett tal och därefter döptes alla stridande SS-formationer om till Waffen-SS, den styrka av moderna riddare som fortfarande talas om med skräckblandad beundran, till och med bland fienden, och ohöljd dyrkan av de som är lojala mot sitt folk.

Vid sjutton års ålder gick alltså unge Hans Juchem med i detta ärorika sällskap och tränades till att bli soldat under den välkände kämpen Felix Steiner. Efter några år som soldat ansåg man att han lämpade sig till att bli officer och han skickades följaktligen till SS-Junkerschule i Bad Tölz, från vilken han tog examen som SS-Untersturmführer (motsvarande fänrik) i november år 1938. Därefter deltog han aktivt under fälttåget i Polen 1939. Juchem deltog i västfälttåget där han utmärkte sig vid striderna i Holland och Frankrike, där han också sårades. I november 1940 befordrades han till SS-Obersturmführer blev förflyttad till SS-regementet Germania där han blev kompanibefäl. Regementet själv flyttades snart för att ingå i den nyligen bildade SS-Division Wiking.

Hans Juchem och Division Wiking ingick i den södra armégruppen vid Operation Barbarossas början. Juchem deltog i mängder av stormanfall och fick efter ett tag rykte om sig att vara en riktig specialist på närstrid. Hans kompani fick ofta ta täten vid stormningar och slogs mästerligt med k-pistar (MP-40), handgranater och närstridsvapen. De var verkligen pionjärer i denna nya form av krigföring i bebyggelse och mycket av den taktik som Waffen-SS under den här tiden utvecklade är fortfarande standardprocedur i världens olika militärer i dag.

Han Juchem i Ryssland

Hans Juchem i Ryssland

I september 1941 tilldelades han järnkorset andra klass och i december samma år järnkorset första klass för sina insatser i striderna om Lemberg, Tarnopol, Rkiwira, Ignatiewka och vid floden Mius. Under sina många stormanfall sårades Juchem flertalet gånger och förlänades i september 1942 tyska korset i guld för sina insatser i Kaukasus-regionen.

Den 30 januari 1943 befordrades Juchem till SS-Hauptsturmführer och fick befäl över andra bataljonen i 9:e SS-Panzergrenadier-Regiment Germania, där han personligen ledde stormanfall efter stormanfall. Han ska bland annat ha brutit sig in i en sovjetisk ställning och personligen slagit ut flera pansarvärnskanoner. En annan gång lyckades han nattetid obemärkt smyga in och minera en sovjetisk transportled. Under hela sommaroffensiven 1943 låg han konstant vid fronten och valdes ständigt ut för att genomföra svåra uppdrag.

Efter slagen vid Kiev och Charkov förlänades han slutligen närstridsspännet i guld, något som endast förunnades 631 kämpar under hela kriget. Juchem var den andre personen att få utmärkelsen.

Den 13 augusti, bara tre dagar efter att han erhållit närstridsspännet i guld, stupade denne hjälte i stridigheterna kring ett brohuvud i staden Izum i östra Ukraina, vid floden Donets, där de tyska trupperna försökte hålla Röda Armén stången. Han erhöll Riddarkorset postumt, som en belöning för sina insatser till försvar av höjd 186.9, där han och hans medkämpar lyckades skära av en sovjetisk bataljon från en strategisk reträtt.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-08-13.


  • Publicerad:
    2016-08-13 01:23