MASSINVANDRING. På grund av massinvandringen börjar Sveriges befolkning få en alltmer ojämn könsbalans som snart är uppe i samma nivå som i Kina. Detta förutspås ha många negativa konsekvenser för samhället.

Det är Hans Rosling, professor i internationell hälsa, som nu går ut och varnar för att Sverige inom fyra månader kommer att få en könsobalans som är lika stor som den i Kina. Detta på grund av invandringen där unga män är överrepresenterade och bidrar till att det hos den yngre befolkningen blir en allt högre andel män i förhållande till kvinnor.

Om invandringen fortsätter som nu förutspår Rosling att könsbalansen bland tonåringar i Sverige kommer vara 120 män på 100 kvinnor inom fyra månader. Med fortsatt massinvandringen kommer snedfördelningen att öka ytterligare.

Enligt Rosling kommer den skeva könsfördelningen leda till att det blir svårare för män att hitta en partner.

— Det blir med nödvändighet någon som inte hittar en partner, en pojke på sex kan inte hitta en partner, säger Rosling som även ser andra problem med utvecklingen:

— Vi har goda skäl att betrakta det som en nackdel att det blir en påtaglig könsojämlikhet. Det finns ett begrepp som kallas ”balanserad befolkning”, om lika många barn föds varje år räcker dagis, skola och jobb till. Annars blir det svårare.

Rosling menar att Sverige måste göra om sin asylpolitik, men hans lösning är inte att stoppa invandringen utan att se till så att fler kvinnor kan söka asyl i Sverige.

Tidigare i år gav Rosling Sverigedemokraterna rätt i att det är effektivare att hjälpa flyktingar i deras närområde än genom att ta in dem till Sverige.

Källa:
Sverige närmar sig Kinas könsobalans

 


  • Publicerad:
    2015-11-28 13:20