INRIKES. Den förre statsepidemiologen Giesecke anklagas för att vid två tillfällen ha fakturerat sin uppdragsgivare Folkhälsomyndigheten för uppgifter som inte ingår i anställningsavtalet.

Före detta statsepidemiologen Johan Giesecke, numera högt arvoderad expert på smittspridning. Skärmbild.

Johan Giesecke, den före detta statsepidemiologen, har under det senaste halvårets coronapandemi varit en flitigt anlitad expert på smittspridning.

Han har sedan en tid ett anställningskontrakt med Folkhälsomyndigheten. Kontrakten, som löper 23 mars – 31 december, är tecknat mellan Giesecke och nuvarande statsepidemiolog Anders Tegnell.

Uppdraget består i att ”stötta enheten i analys med modellering och analys av covid-19”. Priset är 1 250 kronor per timme i max högst åttahundra timmar, vilket maximalt ger exakt en miljon kronor.

Till dags dato har Giesecke fakturerat myndigheten för 207 timmar, det vill säga ungefär  323 000 kronor.

Det har nu kommit till allmän kännedom att Giesecke vid två tillfällen, 8 och 14 april, i fakturan till Folkmyndigheten listat posten ”Medverkan i TV-program”.

För första tillfället (i SVT:s Aktuellt) angavs deltagande i egenskap av före detta statsepidemiolog samt rådgivare åt WHO.

För det andra (i TV 4-nyheterna) angavs deltagande i egenskap av verksam inom Folkhälsomyndigheten.

Enligt Folkhälsomyndighetens presschef Christer Janson hör uttalanden i medier dock inte till Gieseckes arbetsuppgifter.

— Det ingår inte i hans uppdrag att uttala sig i media för Folkhälsomyndigheten och det har han heller inte gjort och ska inte ha betalt för det. Det står inte något om det i kontraktet heller.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson är inte tillgänglig för intervjuer.

Giesecke uppger nu att fakturan ska göras om och kommenterar till en journalist:

— Det har ifrågasatts om jag vid några av de här tillfällena har varit representant för myndigheten eller inte, om jag kan uppfattas som representant. Det är en journalist som har påpekat det. Jag hade inte ens tänkt på det, utan såg det som en del av mitt arbete för myndigheten. Men det är lika bra att jag tar bort det så blir det inget tvivel om saken.

Folkhälsomyndighetens nuvarande statsepidemiolog Anders Tegnell svarar på frågan om vilka som är Gieseckes arbetsuppgifter:

— Han är ett stöd i vårt analytiska arbete som pågår på myndigheten.

På frågan om det är Folkmyndighetens talan, som Giesecke för när han uttalar sig i medier, svarar Tegnell:

— Nej, Folkhälsomyndighetens talan för vi, tjänstemännen. Han är ett stöd i den analytiska verksamheten, sen är han en världskänd expert och måste få kunna uttala sig.


  • Publicerad:
    2020-05-28 21:10