I helgen möttes aktivister och medlemmar ur Motståndsrörelsens 4:e och 5:e näste upp i Hudiksvall för att gemensamt arrangera ett föredrag. Ämnet för dagen var friluftsliv, fysisk träning och självförsvar och föredragshållare var ingen mindre än organisationens egen överlevnadsexpert.

Ett par timmar innan föredraget passade näste 5 på att hålla månadsmöte. Under mötet diskuterade man den senaste tidens aktiviteter och händelser, däribland de skeenden som föranlett att organisationen under den senaste veckan fått en mycket stor uppmärksamhet i Ludvika. Förutom att gå igenom månaden som gått planerade man också kommande aktiviteter. En sak är säker, dalanästet har, även nästkommande månad, ett lika fullspäckat schema som vanligt.

Efter att månadsmötet avslutats anlände ett mindre antal utomstående, vilka hade blivit inbjudna att deltaga på dagens föreläsning. Dessa välkomnades och bjöds på fika, varefter det hade blivit dags för föredragshållaren att ta till orda. Vid det här laget hade totalt ett 20-tal personer samlats i lokalen.

Föredragshållaren, känd under pseudonymen ”Från Dalarna”, har en lång och gedigen erfarenhet av bland annat vildmarksliv, överlevnad och självförsvar. Under flera års tid har han arrangerat professionella utbildningar inom dessa ämnen. Någonting vi nämnt tidigare, men som kan vara värt att nämna igen, är att utbildningarna normalt sett kostar pengar att delta på, men som ansluten till Motståndsrörelsen deltar du kostnadsfritt.

Syftet med lördagens föredrag var dels att lära ut grunderna, men även att inspirera åhörarna till att vilja söka en djupare kunskap i dessa viktiga ämnen.

”Från Dalarna” gick igenom många saker som är viktiga att tänka på när det kommer till att överleva i naturen, vilken klädsel som lämpar sig bäst för vildmarksliv och vilken utrustning var och en bör införskaffa. Han talade också om att det är viktigt att härdas i skog och mark, vänja sig vid umbäranden och sträva efter att hela tiden flytta fram sina gränser, såväl kroppsliga som mentala. För att exemplifiera vad människan är kapabel till tog han bland annat upp Fridtjof Nansens resa mot Nordpolen och andra historiska personers minst sagt imponerande bedrifter.

Efter att samtliga närvarande suttit på helspänn och lyssnat i närmare tre timmar hade det blivit dags att avrunda för denna gång. Gästerna och de tillresta aktivisterna begav sig hemåt, medan Hudiksvalls kampgrupp stannade kvar för att städa lokalen.

Dagen var dock inte riktigt slut ännu, på väg ner till Dalarna stannade några av aktivisterna, bland andra nästeschef Pär Sjögren, till i Gävle där man höll inte mindre än tre rekryteringsmöten.

Någonting överlevnadsexperten lyckades extra bra med denna gång var att inspirera deltagarna. Ett bevis för detta är att samtliga av de oberoende gästerna uttryckte en vilja att delta på fler av organisationens föredrag, och fler föredrag är någonting vi definitivt kommer att få se.


  • Publicerad:
    2012-02-09 00:00