FINLAND. Enligt en utredning som gjorts vid Polisyrkeshögskolan har hatbrotten mer än fördubblats än från året innan.

Antalet så kallade hatbrott i Finland har hållits stabilt i många år men i fjol skedde en kraftig ökning från 822 fall till 1 250, alltså en ökning med 428 fall. Ökningen var särskilt kraftig i slutet av året på grund av attackerna mot ”flyktingarna” och ”flyktingboendena”.

Mörkertalet när det gäller ”hatbrott” är också stort. Polisinspektör Måns Enqvist vid Polisstyrelsen säger att det finns en atmosfär i Finland som har gett rum för ökad ”hatretorik”. Ökningen i ”hatbrott” beror dels på att folk som tidigare hållit sig till muntliga attacker har övergått till handling och dels för att människor ska ha börjat prata om sina påstådda upplevelser.

Tiotusentals anmälningar kommer in varje år. Brottsrubriceringen säger inte allt om brott i sig, därför undersöks dessa ”hatbrott” varje år vid Polisyrkeshögskolan.

De flesta fall av ”hatbrotten” påstås ha rasistiska förtecken men nu syns även en tydlig fientlighet mot religioner.

— Tidigare har motivet varit etnicitet, men nu ser man religiösa, tydligt antimuslimska motiv, säger Enqvist.

De flesta av ”hatbrotten” sker i huvudstadsregionen. Trenden är inte unik för Finland utan syns även i andra delar av Europa. Polisen satsar nu på närvaro i sociala medier och underrättelsearbete på nätet. Målet är att det ska finnas fler specialiserade nätpoliser.

— Via sociala medier får aktörer som håller på med hatretorik igång människor på ett annat sätt, till exempelvis att delta i tillställningar där hatretoriken också gror, säger Enqvist.

Även i början av det här året ökade ”hatbrotten” men enligt Enqvist har det lugnat ner sig nu.

Källa:
Dramatisk ökning i hatbrott – muntliga attacker övergår till fysiskt våld


  • Publicerad:
    2016-11-10 11:05