HOMOLOBBYN. Alltfler kommuner ser det som ”en självklarhet” att hbtq-certifiera sina verksamheter för att demonstrera att man inte diskriminerar någon. Men kostnaderna för sådan certifiering är höga och certifieringen gäller bara i tre år.

HBTQ-certifiering är en sorts utbildning som anordnas av homolobbyorganisationen RFSL och ska ge ökad kunskap om homo-, bi-, trans- och queerpersoner. Idén med hbtq-certifiering är hämtad från de olika former för miljöcertifiering enligt ISO-systemet som ska garantera att till exempel bygg- och anläggningsföretag sköter sin verksamhet på miljömässigt regelrätta sätt.

Att genomföra en hbtq-certifiering är enligt RFSL ”ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande”. Tanken är att en mer välkomnande attityd till kunder, klienter och medarbetare ska skapa förtroende och ge en positiv kontakt.

Ena-Håbotidningen skriver att man inom Enköpings kommun har hbtq-certifierat elevhälsan på skolorna och fritidsgårdarna. Tidningen har frågat kommunen hur mycket certifieringen har kostat och fick handlingar från år 2015 och framåt. Handlingarna visar att den sammanlagda kostnaden är 546 500 kronor, exklusive moms. Kommunen har dock fått ett bidrag från Socialstyrelsen på 90 000 kronor att hbtq-certifiera med. Men det är också skattepengar.

Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande, vill inte lägga sig i hur de olika verksamheterna har använt sina pengar men hon anser att hbtq-certifiering är en god idé.

— Det är en självklarhet att vi inte ska diskriminera någon. Vi måste hela tiden spegla vårt förhållningssätt och tänka efter, säger hon.

Frågan kan dock ställas varför det måste kosta så mycket skattepengar att spegla sitt förhållningssätt och tänka efter hur en extremt liten minoritet i samhället bemöts.

Det enda parti med mandat i Enköpings kommunfullmäktige som har protesterat mot den dyra certifieringen är Sverigedemokraterna. Anders Lindén (SD) som är ledamot i skolnämnden anser att hbtq-certifieringen kostar för mycket pengar, men han vill absolut inte diskriminera homosexuella.

— Alla anställda ska kunna möta alla kunder och respektera alla människor, annars kan man inte ha jobbet, säger han.

Besökarnas sexualitet och genus blir en yrkesfråga överallt

Att inom en verksamhet respektera andra människor är dock inget som borde kräva en betald certifiering, anser en folkbibliotekarie i södra Sverige som Nordfront har talat med. Hon vill vara anonym.

— Vi är numera hbtq-certifierade, säger bibliotekarien om sin arbetsplats.

— Kursledarna var trevliga men kursen var alldeles för lång, tog för mycket arbetstid och faktiskt helt meningslös. Vi har alltid bemött alla låntagare lika oavsett vilken sexualitet eller könstillhörighet de väljer att visa upp, om vi ens funderat över vilken sexualitet det är vi ska bemöta lika. Det är som att besökarnas sexualitet har blivit en yrkesfråga för oss. Så har det aldrig varit tidigare. Vi har aldrig gjort skillnad på låntagare som kommer i kjol fast de ser ut att vara män, eller något annat. Kostnaderna borde läggas på andra saker som gör nån skillnad i det vi gör.

Prideflaggan är en politisk symbol och politiken genomsyrar verksamheten

— Det känns inte riktigt rätt med prideflaggorna, säger hon på Nordfronts uppmärksammande av de upphängda regnbågsflaggorna.

— Prideflaggan ska visa tolerans, och det är bra tycker jag, men vi har alltid varit toleranta mot alla människor. Fast… en flagga är också en sorts erövringssymbol. Man kan inte bara byta ut Sveriges flagga på ett kommunhus mot till exempel Rysslands. Det skulle vara som att signalera att Ryssland har intagit kommunhuset. Jag tycker det känns lite som att hbtq-rörelsen har intagit biblioteket, liksom, för det är deras flagga. Vi har heller ingen flagga att välkomna heterosexuella med. Det är som att alla försöker låtsas att en flagga inte betyder så mycket, ungefär som en reklamvimpel för en bensinstation. Ändå anses prideflaggan vara viktig och vi måste ha dem. Många låtsas som att det bara handlar om människor och inte politik, men visst är det politik i det hela, säger bibliotekarien till Nordfront.

— Men det är allvarligare med litteraturen, att gamla klassiker ifrågasätts för att de skildrar gamla könsroller och att ny litteratur ska lyftas fram därför att den skildrar alternativa relationsformer, helt oberoende av hur bra böckerna är litterärt sett. Jag tror nog att biblioteken alltid har genomsyrats av olika politiska strömningar men det är så tydligt när det gäller det här, avslutar hon.

Ett allvarligt problem ur ekonomisk synpunkt är att certifieringen bara är giltig i tre år. Sedan måste certifieringen göras om med nya, återkommande hbtq-utbildningar för skattepengar som hamnar i RFSL:s och homolobbyns fickor. Så länge det är den enda politiskt korrekta vägen att bemöta alla sexuellt avvikande människors ”lika värde” kan homolobbyn mjölka mer pengar ur kommunal och statlig verksamhet.

Källa:
Hbtq-certifiering kostar hundratusentals kronor


  • Publicerad:
    2018-09-08 19:00