UTRIKES. Runt ett tusen sidor som påstås ska ha skrivits av nationalsocialisten Heinrich Himmler ska ha upphittats i ett militärarkiv i Podolsk i Ryssland. Dagboken ska ha varit arrangerad i kalenderform där Himmler beskriver sina dagar. Dagboken berör två olika perioder, före kriget 1938 och krigsåren 1943-44.

Heinrich-Himmler46_1682080a-460x288

Dagboken till den kände nationalsocialisten Heinrich Himmler ska ha upphittats i ett militärarkiv i Podolsk i Ryssland. ”Fyndet” beskrivs som signifikant av Nikolaus Katzer då den ska ge oss ”en bättre inblick” i de sista krigsåren. Historiker har undersökt arkivet i tre år som har visat sig ha tillhörit en jude innan det förseglades i ett bankvalv i Tel Aviv för att testa dess ”autenticitet” innan man ska ha kommit fram till om vad som var sant och inte.

Dagboken innehåller bland annat texter om Heinrich och hans familj. Mycket av dagboken nämner Puppi, ett smeknamn på hans dotter Gudrun Burwitz. Den nämner också hur Himmler hemlighöll ”förintelsen” från sin familj, utifall de skulle bli upprörda. Även ”förintelselägret” Sobibor nämns i boken där Himmler skulle ha sett på hur effektivt det var att gasa människor med dieselmotorer varefter han obrydd skulle ha gått på bankett med andra SS-officerare.

Damian Imöhl beskriver dagboken som ”obehagligt humaniserande” och han berättar bland annat om hur Himmler nästan svimmade en gång efter att hjärnsubstans från en avrättad fånge hamnade på hans rock. Dagboken nämner också ett bröllop som skedde mellan General Major Hermann Fegelein och Gretl Braun i Obersalzberg i Bayern, där de bland annat drack te på toppen av berget.

Dagboken berör två olika perioder, dels före kriget 1938 och sedan krigsåren 1943-44.

Källor:
SS head Himmler’s diary published in Germany from Russian archive
Diary reveals Heinrich Himmler enjoyed back rub before killings
A nice massage followed by the execution of ten Poles: Heinrich Himmler’s newly discovered diaries reveal how SS monster fainted when Jew’s brain splattered on to his coat


  • Publicerad:
    2016-08-03 21:30