ENERGIKRIS Under måndagen meddelande energiminister Ebba Busch (KD) att elstödet nu även kommer att gälla Norrland. Hon menar dock att hushållen måste hålla nere sin energiförbrukning.

Under en pressträff på måndagen meddelade energiminister Ebba Busch att Svenska kraftnät får ett nytt uppdrag om att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda outnyttjade kapacitetsavgifter. Dessa ska nyttjas till ett stöd för hushållens elräkningar i november och december, skriver Aftonbladet.

Nytt är att elstödet ska gälla i hela Sverige och inte endast södra Sverige som tidigare. Dessutom ska Svenska kraftnät pröva om taket går att sättas olika, med tanke på det kallare klimatet i landets nordligaste delar.

— När läget är så extremt som det är har vi samma priser i hela landet. Men skillnaden mellan de lägsta och högsta priserna är väldigt stora, säger Busch.

— Så till dagens nyhet som handlar om att regeringen i dag ämnar ta beslut om ett nytt elstöd till hushåll i hela Sverige.

Omfattande byråkrati gör att pengarna dröjer

Enligt energiministern har Försäkringskassan uppgett att södra Sverige kommer att få första utbetalningen av elstöd i februari. Det nya stödet kommer ”någon gång under våren”.

— Det är en krånglig process men vi sätter en så snäv deadline som möjligt. Den sista januari ska Svenska kraftnät återkomma och sen ska Energimarknadsinspektionen godkänna. Vi bedömer att det här nya stödet når hushållen någon gång under våren, säger Busch till Aftonbladet.

Hur hushåll ska kunna betala sina elräkningar fram till dess berättade dock inte Ebba Busch.

— Det kommer fortfarande vara höga priser och många kommer nog ha incitament att fortsätta hålla nere sin förbrukning, för det kommer fortfarande vara dyrt. Det här är ett plåster, inte fullt ut en kompensation. Vi är Sverige och har återkommande vintrar i vårt vackra avlånga land med tuffare klimat i norr och det ska gå att bo i hela landet, säger hon.

Det är fortfarande oklart när företag ska få ersättning. Enligt Busch fick hennes departement en återkoppling från Svenska kraftnät den 4 januari och inväntar att ”Energimarknadsinspektionen ska göra sin godkännandeprocess”.