SPANIEN. En spansk konfidentiell militärrrapport visar att Israel bombade en FN-postering vilket ledde till att en spansk soldat dödades. ”De korrigerade hela tiden projektilbanan”, säger en av de posterade soldaterna som menar att Israels bombning var helt avsiktlig.

Spanska FN-soldater i Libanon.

Spanska FN-soldater i Libanon.

Det är tidningen El Pais, Spaniens största morgontidning, som citerar soldaters vittnesmål ur en spansk konfidentiell militärrrapport om bombningen av en FN-postering i Libanon den 28 januari. Bombningen ledde till att en spansk soldat, Javier Soria Toledo, dödades.

Bombningen ägde rum efter att två israeliska militärer dödats av Hizbollah i södra Libanon. Israel svarade med luft- och markburna angrepp och israeliska granater träffade då FN-posteringen. Enligt spanska soldater var denna bombning helt avsiktlig.

— Hela tiden korrigerade de projektilbanan från Majidiye till 4-28″-postering där fredsbevarare från UNIFIL var stationerade, säger den spanske korpralen Ivan Lopez Sanchez i den hemliga rapporten.

Sanches får medhåll av sergeanten Julio Xavier Garcia som säger att granaterna föll 500 meter norr om postering och att israelerna sedan ”korrigerade projektilbanan mot positionen”.

En tredje soldat uppger att splitterbomber användes och att beskjutningen slutligen riktades mot vakttornet.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har reagerat på det sätt som FN alltid gör när Israel begår övergrepp – uppmanat till ”maximalt lugn och återhållsamhet”.

Källa:
Peacekeepers ’targeted’ by Israel in Lebanon


  • Publicerad:
    2015-04-06 12:20