Idag besökte Nationellt Motstånd Mariannelund för att bevaka ett asylmöte. Fokus var det omtalade asylboendet i området som kantats av en gruppvåldtäkt, misshandelfall, snatterier med mera. Migrationsverket, politiker, utvalda föreningar och näringsidkare lade på detta möte upp en taktik om hur de ska motverka etniska motsättningar till följd av asylboendet.


Nationellt Motstånds reportrar var inte välkomna på det hemliga mötet. Kvinnan på bild är Birgitta Johansson från Röda Korset

Efter att lokaltidningen upplyste om det förestående mötet kontaktades Migrationsverket som har sina lokaler i centrala Mariannelund. Det visade sig att även denna gång skulle medborgarna hållas ute från vad som skulle sägas. Nationellt Motstånd tänkte dock försöka förhandla sig till åhörarstolar för att kunna dokumentera om hur de lokala aktörerna resonerar och planerar att agera. Det visade sig att att samtliga ”obehöriga” kom att avhysas av polis när väl de äntrade mötet.


Polisen får till uppgift att avhysa ”obehöriga” från insyn. Dörren bommas under drygt två timmar.

Flera på mötet kändes igen från mötet i september där framgången med ”infiltrationen” blev ett faktum. På detta möte lovades ett allmänt möte på senhösten, ett möte som vi till denna dag inte sett skymten av. Innan alla blev avhysta så hann våra fotografer med att ta foton och markera sin närvaro. Med för att bevaka mötet fanns även Rasmus Gårdebrink som blivit en känd nationell profil lokalt. För att kunna fortsätta sin bevakning fick de avhysta invänta att mötet skulle sluta för att möjliggöra utfrågningar av mötesdeltagarna om vad det är som planeras och hur de förekommande resonemangen lyder.

När drygt två timmar förflutit öppnas de låsta dörrarna. Flera mötesdeltagare visar dock en mycket återhållsam inställning, många väljer att totalt ignorera frågor som ställs. Andra svarar undvikande, och i de fall när någon tar sig tid att öppna dialog så refereras inget konkret om vad som avhandlades på mötet. Enligt vissa så bestämdes någon slags policy att enbart Migrationsverkets representanter skall uttala sig i ärendet.

En person som konfronteras om problemen med asylboendet säger att han inte önskar att det skulle bildas någon sorts mobb och ger insinuationer om detta direkt till de närvarande kritikerna. Han bemöts då med att asylboenden i sig är något som kan komma att framkalla en situation som liknar ett inbördeskrig. Han svarar att detta inte är fallet för tillfället. Men det kan ju vara så att asylanterna ökar ännu mer i antal, bland annat därför att trycket på Migrationsverket är så stort, och att verket kan välja att helt köra över kommunen i frågan. Ställd mot denna fråga väljer han att inte kommentera saken närmare.

VD:n för fastighetsbolaget Bruzahem, Markus Kyllenbeck, som hyr ut lokaler till asylboenden passerade ut från mötet och vi fick då möjlighet att öppna ett kortare samtal. Kyllenbäck menade att Migrationsverket har hjälpt fastighetsbolaget och bidragit till en positiv utveckling för fastigheterna som därigenom kunnat få ett rikare underhåll.


Markus Kyllenbeck, VD för Bruzahem, deltog på det hemliga krismötet

Radio P4 Jönköping var också på plats och journalisten från radion intervjuade Rasmus Gårdebrink. Radion rapporterade att ”främlingsfientliga aktivister” försökte tränga sig fram på mötet.
På P4 Jönköpings hemsida citeras Birgitta Johansson från Röda Korset som deltog på mötet:

– Jag är inte rädd för flyktingarna, men de unga nazisterna är jag rädd för. De är lite otrevligare. De är svenskar.

Det går inte att ta miste på att Johansson åsyftar oss som kom för att bevaka mötet. Vi kan med bestämdhet dementera att vi på något sätt uppträdde hotfullt på platsen. Däremot kan vi meddela att av alla mötesdeltagare som fanns på plats så var det Johansson själv som uppträdde mest fientligt.

Radio P4 Jönköping om krismötet:
”Rädsla för nazister i Mariannelund”
Rasmus Gårdebrink:
”På plats vid nytt krismöte i Mariannelund”


  • Publicerad:
    2011-12-14 00:00