Inför presidentvalet i Ryssland hackades flera oppositionella hemsidor. Nationellt Motstånd har varit i kontakt med en rysk nationalsocialistisk aktivist, Sergei, för att få reda på mer.


Rysk Imperierörelse demonstrerade mot Vladimir Putin i S:t Petersburg under lördagen. Protesten gick under parollen ”ryska våren”.

Vad finns det för belägg att det är regimen i Ryssland som hackat er hemsida och vad tror ni om anledningen till detta?

Flera stora nationalistiska hemsidor hackades under samma dag, 3 mars. Detta var dagen innan det skulle hållas större demonstrationer mot valfusket och Putin. Dessa hemsidor uppmanade folket att delta i demonstrationer. Hackarnas attack var regeringens aktion mot oppositionen. Enbart regimen har resurser för en sådan stor aktion och det finns ingen annan som har tagit på sig skulden.

Varför betraktas ni som ett hot för regimen i Ryssland?

Rysk Imperierörelse (i fortsättningen RID) är organisation som står för återupprättande av autokratisk monarki i Ryssland. RID anser alla statskick som kom efter februari-oktober år 1917 som olagliga och kriminella som måste krossas. Enbart folkliga korporativa representanter (något som kan i viss mån jämföras med fascismen av Benito Mussolini, obs översättarens interpretering ) under så kallade Folkliga konsilier ska kunna påverka politisk samhällsuppbyggnad i Ryssland. RID ser dagens demokratiska partisystem av västlig typ som ett verktyg av världsjudenheten för maktövertagande och förintelse av nationella stater (vilket kan bevittnas idag). Därför är det inget konstigt att en organisation med en sådan världsåskådning anses som fiende av Rysslands ockupationsregim.

Har er hemsida stor genomslagskraft? Har ni många läsare?

Det är svårt att säga exakt men besöken varierar mellan 5000 till 50 000 per dag, beroende på händelser, aktioner och politisk situation.

Vilka andra hemsidor (nationella och/eller icke-nationella) har hackats?

Förutom populära och radikala hemsidor så som “Höger nyheter (national-socialister)”, “Rysk Imperierörelse“, “Rysk plattform” och några fler har även ryska communitys (bloggar och facebook-liknande hemsidor) varit nere då dessa används av nationalister för att sprida information.


Ryska nationalister tar stora risker när de aktiverar sig politiskt. Många möter fängelsestraff för sin politiska verksamhet.

Vad innebär det för Ryssland att Putin blivit vald till president igen?

Detta innebär att sionister kommer att fortsätta med sina planer angående Ryssland – förintelse av etniska ryssar, ersättning eller beblandning av Rysk Etnos med främmande folk för att lättare kunna styra, manipulera och tjäna pengar på stulna naturresurser (olja, gas m.m.).

Finns det alternativ som är bättre än Putin och varför?

Ryssland är rikt på talangfulla personer och det finns alltid gott om alternativ till ynklige Putin. Som ett exempel kan nämnas Boris Mironov. Han skulle ställa upp i presidentvalet som representant för ryska nationalister men regimen stoppade honom genom att hitta på olika saker. Den gjorde en granskning av hans bok som han har skrivit för 10 år sedan, och bedömde den som extremistisk – förbjuden litteratur. Detta ledde till att han inte kunde delta i valet enligt vallagen. Sådana händelse bevisar tydligt innebörden av judeliberal demokrati av västlig exempel. Genom sådana och andra metoder kommer folkfientliga regimer stoppa vilken som helst kandidat bara den representerar nationella intressen, detta gäller såväl Ryssland som Sverige.

Länk till:
Ryska Imperiska Rörelsen


  • Publicerad:
    2012-03-27 00:00