Henrik Holappa kommer nu att kämpa ännu hårdare för Nordiska motståndsrörelsen. Uttalande från Henrik Holappa:

Det har gått fyra år sedan Finska motståndsrörelsen grundades sommaren 2008. Officiellt startade Finska motståndsrörelsen sin verksamhet i december samma år.

Under dessa år har Finska motståndsrörelsen blivit den mest aktiva nationalsocialistiska organisationen i hela landet. Rörelsen måste skapa framsteg och nå sina mål. Den måste konstant utvecklas och växa; vi måste gå framåt.

Motståndsrörelsen stödjer inte totalitarism. Den är en folklig rörelse. Efter år av arbete och ansträngningar måste jag personligen gå vidare i vår kamp och kämpa ännu hårdare för Nordiska motståndsrörelsen och för ett enat Norden. Då min uppmärkamhet kommer att skifta fokus från nationella frågor till en större helhet, kan jag inte längre fungera som ledare för Finska motståndsrörelsen. Ingen ledare styr under hela sitt liv.

Jag är stolt över varje aktivist och medlem som tillhör Finska motståndsrörelsen. De har alltid varit en stor inspiration för mig. Därför är det naturligt att nästa ledare för Finska motståndsrörelsen är en av aktivisterna.

Jag har beslutat att utnämna Kansallinen Vastarintas chefredaktör, Juuso Tahvanainen, som ledare för rörelsen. Han kommer att påbörja sitt ledarskap omgående men kommer även att fortsätta arbeta som chefredaktör för Kansallinen Vastarinta.

Slutligen vill jag tacka alla aktivister och medlemmar tillhörande Finska motståndsrörelsen för det otroliga stöd jag har haft under dessa år. Vårt motto skall från denna dag vara: Framåt! Framåt! Obevekligen framåt mot segern!


  • Publicerad:
    2012-08-10 12:02