Dagens datum 17 oktober: Denna dag 1944 blev biltillverkaren Louis Renault med all sannolikhet mördad i ett fängelse i Paris. Anledningen var att han samarbetade med det nationalsocialistiska Tyskland.

31930

En del känner nog till att Ferdinand Porsche tillverkade vad som i folkmun kallas för Volkswagen utefter Adolf Hitlers skisser och vilja. Vad som är mindre känt är att den franske ingenjören, uppfinnaren och biltillverkaren Louis Renault utsattes för politiska förföljelser efter ”befrielsen” av Frankrike för att ha samarbetat med nationalsocialismen. Eller att denna grundare av bilmärket Renault kallade sin konkurrent, André Citroën, för ”den lille juden”.

220px-Renault_freres_colorLouis Renault föddes den 15 februari 1877 i Billancourt, Somme, i norra Frankrike. Han växte upp i en hantverkarfamilj som ägde en textilfabrik. Louis Renault var i sin barndom mycket intresserad av mekanik och när han var 14 år byggde han en liten verkstad i familjens trädgård.

Vid 21 års ålder byggde han sin första bil, en ombyggd trehjuling med en differentialslutväxel som han själv hade byggt.

Ett år senare, 1899, grundade han tillsammans med två av sina bröder företaget ”Renault Frères” (bröderna Renault) med 60 anställda. Företaget växte och 1918 var Louis Renault chef för företaget Renault som då hade ökat till 20 000 anställda.

Under första världskriget byggdes den revolutionerande stridsvagnen Renault FT-17 i Renaults fabriker. Över 300 FT-17-stridsvagnar tillverkades och Louis Renault dekorerades med Storkors av Hederslegionen för sina insatser under kriget.

Under första världskriget byggdes den revolutionerande stridsvagnen Renault FT-17 i Renaults fabriker. Över 300 FT-17-stridsvagnar tillverkades och Louis Renault dekorerades med Storkors av Hederslegionen för sina insatser under kriget.

Under mellankrigsåren utvecklade Louis Renault politiska åsikter. Renault kom att bli antimarxist och var av uppfattningen att kommunisterna utgjorde ett latent hot mot Frankrike. Motståndare till Renault menar att detta berodde på att han själv var industrialist och att han i kommunisterna såg ett potentiellt hot mot sin verksamhet. Andra menar att han i sitt testamente visade en helt annan inställning till sina arbetare.

Många tvistar om i vilken mån Renault stödde nationalsocialismen på ett ideologiskt plan, men han ska i alla fall enligt flera författare ha haft antisemitiska åsikter. Enligt den amerikanske författaren och journalisten Brock Yates refererade Renault till den judiske konkurrenten André Citroën som ”le petit Juif” (den lille juden).

1938 träffade Renault Hitler under en bilutställning i Tyskland. De båda länderna låg ännu inte i krig med varandra och 1939 var Renault-fabriken en viktig leverantör åt den franska militären. 1940 sändes Renault, på uppdrag av den franska regeringen, till USA för att förhandla om amerikanska stridsvagnar. När han återvände hade Tyskland ockuperat Frankrike och undertecknat ett vapenstillestånd. Landet kom nu att styras av Vichy-regeringen, som samarbetade med det nationalsocialistiska Tyskland.

Från vänster: Hermann Göring, Adolf Hitler, Louis Renault.

Från vänster: Hermann Göring, Adolf Hitler, Louis Renault.

Louis Renault, som hade samarbetat med den tidigare franska regeringen, valde nu att samverka även med den nya. Företaget tillverkade under en fyraårsperiod över 32 000 fordon åt Tyskland. Å andra sidan gjorde också Peugot, liksom Citroën, detsamma. Att enbart Renault föll offer för en hetskampanj och den franska ”rättvisan” vid krigsslutet ska ha berott på att han samarbetade under en längre tidsperiod än de andra och att han valde att inte bistå Franska motståndsrörelsen.

Louis_renault_1926Efter ”befrielsen” av Frankrike greps Renault och åtalades för industriell kollaboration med Tyskland. Han dog i Fresnes-fängelset den 4 oktober 1944, fyra veckor efter hans fängslande och i väntan på rättegång.

Officiellt var dödsorsaken urin i blodet, men flera ögonvittnen och familjen menade att den 67-årige Louis Renault torterades. Dessa uppgifter bekräftades av en nunna som arbetade på fängelset och som vittnade om att en fångvaktare slog Renault i huvudet med en hjälm.

Ingen obduktion genomfördes, men en röntgen, som utfördes tack vare Renaults familj, visade på en bruten nackkota. Med största sannolikhet mördades Louis Renault medan de nya herrarna över Frankrike mörklade det hela.

Frankrikes så kallade befriare gick steget längre. Den nya regeringen exproprierade, på Charles de Gaulles order, Renaults tillgångar och tog över företaget. Detta skedde alltså innan någon rättegång och utan dom. I själva verket menar många, än idag, att Renault kan ha varit oskyldig till anklagelserna. Renaults testamente, författad tio år innan hans död, gav en antydan om att industrialisten Renault kanske inte var så hemsk som han beskrivits. Hans sista vilja var att företaget skulle lämnas över till hans 40 000 anställda. När Renaults testamente öppnades hade den nya regeringen konfiskerat företagets tillgångar.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-17.

Relaterad läsning:
Nazi collaborator or scapegoat? Debate on Louis Renault still rages
Furore as Renault heirs revisit company’s link with Nazis
Louis Renault and the shame of a nation


  • Publicerad:
    2018-10-17 00:03