INRIKES. En hivsmittad man frias nu i hovrätten trots bevis om att han har haft oskyddat samlag med fyra kvinnor.

Tidigare i år dömdes en hivsmittad man till ett års fängelse och 150 000 kronor i skadestånd efter att han har haft oskyddat samlag med fyra kvinnor. Nu väljer hovrätten i Skåne att fria mannen trots att bevisningen kvarstår.

Mannen stod åtalad för framkallande av fara för annan. Men hovrätten anser i den friande domen att det måste finnas en konkret risk för att kvinnorna faktiskt skulle smittas för att mannen ska kunna dömas.

Hovrätten har tagit del av ett expertutlåtande från en professor på Karolinska institutet. Professorn anser att risken för hivsmitta i de aktuella fallen var mycket låg, trots att ingen kondom användes. Anledningen är att mannen, under den tid som åtalet avser, genom gick en väl fungerande behandling mot hiv.

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) har länge arbetat för att människor med hiv inte ska fällas i dessa typer av mål.

”Det är en stor seger för rättssäkerheten kan man säga. Det har varit ett stort problem tidigare att olika domstolar har använt olika brottsrubriceringar och kommit fram till väldigt olika domslut. Det har skiljt sig åt extremt mycket”, säger Marielle Nakunzi jurist på RFSU.

Målsägarbiträdet Jenny Fugleberg, som företräder de fyra målsäganden, är däremot inte nöjd med utslaget. Hon är förvånad över hovrättens friande dom.

”Vi var beredda på en strafflindring, men inte på en friande dom. Enligt min åsikt finns det en klar lagstiftning på området. Hovrätten har konstaterat både att samlagen förekommit och att den åtalade inte berättat om smittan, och ändå valt att gå på försvarets linje. Det är anmärkningsvärt”, säger Fugleberg. Vidare säger hon: ”Det har inte skett någon lagändring på området, och då kan man inte ändra praxis.”

Tidigare har praxis varit att domstolarna har fällt, ofta för försök till misshandel eller försök till framkallande av fara.

Källa:
Dom i hiv-mål kan bli vändpunkt


  • Publicerad:
    2013-10-29 23:00