Dagens datum 16 december: Den 16 december 1944 sjösätts HMS Tre Kronor. Fartyget var det första i sin klass och är till dags datum det största örlogsfartyget som har tjänstgjort i den svenska flottan.

HMS Tre Kronor

HMS Tre Kronor

HMS Göta Lejon

HMS Göta Lejon

I slutet av 1930-talet hade den svenska flottningsledningen beslutat att sig för att införskaffa ett antal lätta kryssare. Man skickade offerförfrågningar till amerikanska och italienska varv, men på grund av krigsutbrottet 1939 blev det svårt att köpa utomlands.

Man tog istället in anbud på två kryssare från svenska fartygsvarv och i september 1942 beställdes två fartyg. Götaverken stod för tillverkningen av Tre Kronor, Eriksbergs mekaniska verkstad tillverkade systerfartyget Göta Lejon. Kostnaden uppgick till 65 miljoner kronor per fartyg, cirka 1,2 miljarder styck i dagens penningvärde.

Tre Kronor vid tillverkingen

Tre Kronor vid tillverkingen

Fartygen i Tre Kronor-klassen var 180,2 meter långa, 16,7 meter breda. De hade ett deplacement på 7650 ton, maximalt 9238 ton. Fartygets huvudbeväpning utgjordes av sju stycken 15,2 cm M/42 Bofors-kanoner. Huvudartilleriet var placerat i ett trippeltorn i fören samt två dubbeltorn i aktern. Kanonerna kunde avfyra 10 skott per minut och eldrör, den maximala skottvidden var 22 000 meter.

Det förliga artilleriet på HMS Göra Lejon

Akter-artilleriet på HMS Göta Lejon

Utöver huvudbeväpningen var fartygen bestyckade med 20 stycken Bofors 40mm LvAkan M/36 , 9 stycken 20mm Bofors Apjäs M/40, 6 stycken 53cm torpedtuber, 120 minor samt sjunkbomber.

Maskineriet bestod av fyra stycken Penhoët-vattenrörspannor som levererade ånga till två stycken ångturbiner som drev var sin propeller. Maskineriet genererade 90 000 hästkrafter och gav fartyget en maxfart på 33 knop.

Till fartygens pansarskydd återanvändes pansarplåt från de gamla pansarskeppen HMS Thor och HMS Oden. Sidopansarets tjocklek uppgick till 70mm.

Den 16 december 1944 sjösattes HMS Tre Kronor i Göteborg och döptes av kronprinsessan Louise. Efter avklarade utprovningar och åtgärdande av diverse fel levererades fartyget till flottan i oktober 1947. Systerfartyget HMS Göta Lejon levererades till flottan några månader senare samma år.

De båda fartygen kom att vara i tjänst samtidigt endast en gång under sin livstid, sommaren 1951. Mellan 1953-1958 var Tre Kronor ensam i tjänst, systerfartyget stod under denna tid vid varv för modernisering. När Tre Kronor avrustades på hösten 1958 kom fartyget att beredskapsställas i Karlskrona, där hon stod fram till att hon avvecklades 1964.

800px-HMS_Göta_Lejon_cruiser

Göta Lejon vid den sista tjänstgöringen

Den sista resan med Tre Kronor-klassen kom att genomföras 1963-1964, då Göta Lejon rustades för sista gången. Göta Lejon fanns kvar i beredskap fram till 1970 då den utrangerades och såldes till Chile.


  • Publicerad:
    2013-12-16 19:08