POLITIK. Den kände hockeyprofilen Leif Boork skriver i ett uppmärksammat inlägg på Twitter att EU bör avslutas och att man istället borde satsa på en nordisk samarbetszon.

Leif Boork, som i Sverige blivit känd som ishockeytränare och expertkommentator i TV, föreslår i ett inlägg på Twitter att EU-projektet bör avslutas.

Skälen han framför är att EU innebär en kolossal byråkrati, enorma kostnader för medlemsländerna och stora miljöutsläpp på grund av alla flygresor då hela EU-administrationen flyttar mellan Bryssel och Strasbourg varannan vecka.

Istället för EU föreslår Boork en nordisk samarbetszon som något realistiskt då de nordiska länderna har mycket gemensamt och tillsammans skulle kunna bli en stark förhandlingspart.

Boorks inlägg har skapat en livlig debatt i kommentarsfältet där en majoritet av skribenterna håller med om att ett nordiskt samarbete vore bättre för Sverige.

Signaturen Tiwaz Tunes konstaterar uppskattande: ”Instämmer helt! En Nordisk nationalsocialistisk republik” och hänvisar till punkt tre i Nordiska motståndsrörelsens program Vår väg.

Signaturen Korpen håller med Boork och frågar sig: ”Vad kostar den stora migrationen som vi fått från 3,e världen som inte hade varit möjlig om vi inte var med i EU”?

Men flera debattörer uttrycker tvivel om de övriga nordiska länderna överhuvudtaget skulle vilja ha med Sverige i en union med tanke på de senaste årens utveckling.

Signaturen Hanko skriver till exempel: ”Vilket av de andra Nordiska länderna tror du skulle vilja ha med ett land med allvarligt självskadebeteende i detta projekt?

De som är kritiska till Boorks förslag framför argument som att freden inte skulle kunna bevaras i Europa om inte EU fanns och att Sverige skulle ha fått en mycket bättre ekonomi av att vara medlemmar i EU.

Boork skriver att det ännu är för tidigt att utvärdera Storbritanniens utträde ur EU, men att de nordiska länderna borde ha alla förutsättningar att klara sig utanför EU.

Källa:
Leif Boork på Twitter


  • Publicerad:
    2020-02-23 11:40