EKONOMI Årsprisinflationstakten i de länder som använder Euro som valuta ligger nu på 8,6 procent.

Prisnflationstakten på årsbasis ligger nu på 8,6 procent i Eurozonen som helhet, enligt statistik från Eurostat. Detta är den högsta nivån sedan mätningarna inleddes 1997, skriver Time.

Priserna på matvaror, alkohol och tobak har ökat med 8,9 procent sedan ett år tillbaka, medan energipriserna ökat 41,9 procent. Energi har blivit dyrare på grund av kriget i Ukraina och efterföljande sanktioner mot Ryssland som är en stor energiexportör.

Konsumentpriserna ökar ungefär lika snabbt i USA och i Storbritannien, där priserna ökat med 8,6 respektive 9,1 procent det senaste året. Styrräntorna har därför höjts, något man nu planerar att göra även i Eurozonen.