HÄLSA. En ny undersökning som gjorts på 300 barn och mödrar i Danmark visar att cirka 90 procent av dessa hade spår av bekämpningsmedel i urinen. Detta är oroväckande eftersom gifterna misstänks kunna skada barnens hjärnor, menar forskarna bakom studien.

I en ny undersökning som nyligen gjordes på 300 barn och mödrar i Danmark visar att cirka 90 procent av dessa ska ha haft höga halter av bekämpningsmedel i urinen.

— Det är alarmerande att vi har en så pass hög koncentration av pesticider i Danmark. Jag fruktar att det här kommer att skada intelligensen hos den kommande generationen, säger Philippe Grandjean, professor i miljömedicin och forskningsledare vid Syddansk Universitet.

Forskarna bakom undersökningen har mätt koncentrationen av en grupp bekämpningsmedel som används i jordbruket hos 144 danska skolbarn och 145 mödrar. De flesta av de undersökta medlen är förbjudna i Danmark, därför drar forskarna slutsatsen att merparten av de rester som återfinns i urinen kommer från frukt och grönsaker som importerats.

Helle Raun Andersen, lektor i miljömedicin och medförfattare till studien, säger att danska myndigheter bör arbeta för en sänkning av EU:s gränsvärden för bekämpningsmedel i maten.

Den danska myndigheten Miljøstyrelsen, som beställt studien, menar dock att gränsvärdena redan är strikta och att den nuvarande exponeringen inte är problematisk.

Källa:
Höga halter av gifter i barns urin


  • Publicerad:
    2016-05-18 11:25