Patriotiska grupperingar som ser staten som sin fiende har enligt Southern Poverty Law Center sjufaldigats sedan Barrack Obama blev USA:s president. Många av grupperna är renodlade milisgrupper som håller egna militärövningar och har egna vapenlager.

Mark Potok från Southern Poverty Law Center tycker att situationen är väldigt oroande. Han tycker rent av att den nuvarande stämningen i USA påminner om hur det kändes innan Oklahoma City-bombningen. Potok menar att utvecklingen bland annat beror på den ekonomiska krisen, att Obama är svart och att vita snart enligt USA:s egna statistikmyndighet blir en minoritet i landet. ”Många upplever att USA inte längre är det land de växte upp i”, säger Potok.

Inom de patriotiska grupperna tror många att den amerikanska staten kommer införa undantagslagar och avbeväpna befolkningen, vilket den amerikanske nationalsocialisten William Pierce varnade för redan 1978 i ”The Turner Diaries”. Att USA bygger koncentrationsläger och allt mer börjar övervaka sina medborgare, brukar ses som bevis för det.


  • Publicerad:
    2012-05-18 11:03