RYSSLAND. Efter en förfrågan från ryska justitieministeriet har landets Högsta domstol beslutat att förbjuda Jehovas vittnen från att verka i landet.

I enlighet med Rysslands anti-extremistlagar har den Högsta domstolen tagit beslutet att förbjuda Jehovas vittnen att verka i landet efter en förfrågan från ryska justitieministeriet om att klassificera Jehovas vittnen som en extremistgrupp.

Jehovas vittnens ryska högkvarter samt 395 lokala förgreningar ska stängas och all egendom ska beslagtas. Det blir förbjudet att distribuera kopior av samfundets tidskrift Vakttornet och diskutera samt förkunna sin tro offentligt och deltagande vid ett möte kommer att klassas som en brottslig handling.

Svetlana Borisova som är advokat hos justitieministeriet kallade Jehovas vittnen:

Ett hot mot medborgerliga rättigheter, allmän ordning och allmän säkerhet

Det beräknas finnas omkring 175.000 anhängare till Jehovas vittnen i Ryssland och man planerar att överklaga beslutet.

Källa:
Ryssland förbjuder Jehovas vittnen


  • Publicerad:
    2017-04-20 21:55