Department of Homeland Security bunkrar mängder med ammunition. Trots de enorma mängderna har man inte gett någon förklaring till varför det skulle behövas.

Department of Homeland Security (DHS) i USA har beslutat att köpa in 750 miljoner skott. Tidigare i år har en beställning på 450 miljoner patroner med hålspetskulor gjorts. Under 2012 har alltså DHS beställt sammanlagt 1,2 miljarder skott. De olika kalibrarna som beställts är av den typen som säkerhetspersonal använder i USA. T.ex. grov hagelammunition cal 12 med 8 grövre kulor i varje hylsa, pistolammunition cal .40 och även 5.56 gevärsamunition. Under 2011 köpte departementet in 250 miljoner. Sammanlagt blir det 1,45 miljarder patroner under de två senaste åren.

Enligt wikipedia har departementet följande underlydande myndigheter: U.S. Citizenship and Immigration Services, U.S. Customs and Border Protection, U.S. Coast Guard, Federal Emergency Management Agency, U.S. Immigration and Customs Enforcement, United States Secret Service och Transportation Security Administration. Ammunitionen är alltså inte till för att användas av den reguljära polisen eller militären.

DHS vill inte förklara varför de i ”träningssyfte” behöver kraftig ammunition i sådana mängder.

Ammunitionen motsvarar ungefär 25 patroner per manlig vit medborgare, i hela USA, mellan 15 och 60 år.


  • Publicerad:
    2012-08-17 09:55