INRIKES Sedan årsskiftet blir även homofiler folkbokförda som föräldrar om de ingått äktenskap. Tidigare har bara heterosexuella räknats som föräldrar.

Första januari trädde en lagändring i kraft. Föräldrabalken ändras så att även homosexuella blir registrerade som föräldrar till ett barn som föds inom äktenskapet, så kallad föräldrapresumtion. Tidigare gällde föräldrapresumtion enbart heterosexuella par.

Anna Singer, professor i familjerätt, menar att man ”velat ha likabehandling av alla par, och alla barns rätt till sina föräldrar”.

Föräldrapresumtion innebär att om två personer är gifta räknas de bägge som föräldrar, vilket tidigare enbart gällt heterosexuella par. Men för att ”öka jämställdheten och modernisera lagstiftningen” i samhället har regeringen nu ändrat skrivningen i föräldrabalken.