Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Hopp bortom horisonten

Av Henrik Pihlstrom, 2014-10-04
henrik.pihlstrom@nordfront.se

RESEREPORTAGE. Samhället är annorlunda men grunden i kampen densamma, berättar Henrik Pihlström om sitt återbesök i Bulgarien.

I landet jag nyligen åter besökte blev det svårt att få ett fullständigt grepp av det politiska läget på grund av språkförbistringar. Personer i Bulgarien som har ett liknande tankesätt som jag själv är inte bara isolerade av geografi, vår egen okunskap och ointresse. För er som missat mitt tidigare reportage om Bulgarien rekommenderar jag er att följa med på mitt unika äventyr.

Att kommunicera på bristfällig engelska gör att nyanserna och finesserna försvinner så den mer grovhuggna bilden blir kvar vid samtalen. När det gäller konkreta detaljfrågor är risken för missförstånd uppenbar. Jag ska ärligt erkänna att när jag nu ger en kortare inblick av våra bulgariska vänner är det många fakta som jag kan förbise och jag vet även att jag skulle kunnat göra ett bättre detektivarbete för att göra bilden klarare. Tiden rinner dock på och jag tycker det är viktigt att ge en återblick av våra bulgariska vänners kamp.

Abnorm banderoll för det statspatriotiska populistpartiet Ataka.

Abnorm banderoll för det statspatriotiska populistpartiet Ataka.

Nu på söndag den 5 oktober är det val i Bulgarien. I skrivande stund är det därför full aktivitet för mina vänner i det nystartade partiet BNS-ND. Det är en djärv uppgift som de påtagit sig. Som jag beskrev i mitt tidigare resereportage om Bulgarien är förtroendet för politiker mycket lågt bland befolkningen. Politikerna betraktas som allmänt korrupta och opålitliga. I mitt senaste besök fick jag känslan av att valet var som en tävling för skrupellösa försäljare.

Det var symboliskt att se hur de etablerade partiernas överdrivet stora banderoller hängde på höghusen eller vackert utsmyckade affischer tog plats på de vanliga reklampelarna. Jag tänker instinktivt på att det handlar om en så enkel sak som pengar. Ju mer pengar, ju mer reklampelare och större banderoller. I tidningar och teve går det också att köpa sig annonsutrymme som parti inför valet. Likt en försäljare som försöker lura folk att köpa en viss vara med tjat och psykologisk manipulation framstår partierna inte annorlunda.

Ett vågat budskap som diskuterar den bulgariska identiteten.

BNS-ND diskuterar bulgarisk identitet. Enligt myndigheter är det ”rasism”.

Partierna säljer sina respektive varor med löften som aldrig kommer att infrias. Precis som bioreklam för tandkräm och choklad som sprider löftet om ett förändrat liv. Som alltid är det frågan om falsk varudeklaration och alla som lyssnar på reklamen blir förstås lurade i slutänden. I detta landskap av brustna löften och utbredd likgiltighet ska BNS-ND operera för att ge en ny vision och ett hopp – som befolkningen inte tar som ytterligare ett billigt försäljningstrick.

Bulgarien är till skillnad mot Norden ett land där fattigdomen är betydligt mer utbredd och många myndighetsfunktioner är satta ur spel. Mina vänner berättar exempelvis om “maffian i de vita rockarna” vilket åsyftar hur läkare vägrar att göra sitt jobb för att hjälpa patienter som behöver akut vård. Även när patienten riskerar att dö står läkaren likgiltig med armarna i kors och väntar på att patientens släktingar ska skramla in pengar att ge under bordet. Korruptionen finns på alla samhällsnivåer på ett tydligare sätt än vi är vana vid i Norden.

Partiledaren Boyan Rasate för BNS-ND talar om korruptionen i valfilmen som i skrivande stund sänds i bulgarisk teve. Även fast det handlar om ett nollprocentsparti får partiet gratis utrymme i teve med sin valfilm. Det är ett regelverk som styr detta och som uppenbarligen kan gynna små och nystartade partier utan ekonomiska resurser. De får därför en bättre chans att göra sig hörda.


Censurerad valfilm.

Jag tänker att det svenska systemet skulle varit livrädd att vara så generös som man är med de bulgariska valfilmerna. Här har det varit hets och ”locket på”-kampanjer som avlöst varandra. Officiella deklarationer om en objektiv public service på statlig radio och teve är skrattretande för alla med minsta tänkbara kritiska förmåga.

Den politiska censuren slog dock tidigare till mot BNS-ND när de skickat in sin ursprungliga valfilm till Valkommissionen. Filmen stoppades med motiveringen att det var ett barn i filmen som bar en bulgarisk flagga. Partiledaren gick därför in till Valkommissionen och protesterade, något som skapade stor uppståndelse i media. Läs om detta och se ett videoinslag här. Boyan Rasate konstaterade även att beslutet från Valkommissionen är inkonsekvent eftersom kommissionen hade godkänt en annan film som innehåller barn.

Valfilmen från BNS-ND som nu visas på teve är en omarbetat version utan något synligt barn. När jag talar med mina bulgariska vänner förklarar de att valfilmen är mycket viktig för partiets möjligheter. Partiet bygger helt på idealism och saknar ekonomiska tillgångar för att kunna mäta sig med andra partiers betalda annonskampanjer.


Den godkända valfilmen för BNS-ND.

När jag besökte anhängare till BNS-ND i kuststaden Varna kunde jag delta på en aktivitet som i det närmaste kunde genomföras med noll-ekonomi. Aktiviteten gick helt enkelt ut på att söka upp klotterväggar och måla partisymbolen med hjälp av spraymallar. Polisen rycker på axlarna över denna verksamhet som ligger i gränslandet till det olagliga, får jag berättat för mig. Kandidater för partiet skulle polisen inte ens kunna röra eftersom de åtnjuter politisk immunitet.

Anhängare till BNS-ND praktiserar lågbudgetkampanj.

Kampanj med låg budget för BNS-ND.

Det kändes olustigt att behöva se mina likasinnade ägna sig åt att göra partisymbolen känd på klotterväggarna när övriga partiers budskap kunde hittas i varenda kvarter på betalda annonsplatser. Korrupta politiker har det enkelt, tänker jag. Det som kändes positivt var däremot att trots dystra odds så finns det ett hopp, en genuin idealism och vilja att kämpa.

Jag kände mig hemma bland fattiga idealister. Det är enbart från de mest hängivna idealisterna som en ny kraft kan väckas. Endast personer som inte säljer sitt budskap för pengar kan åstadkomma förändring. Och det är dessa personer som regimen i slutänden måste frukta. Med mina vänner fick jag även tid under resan att socialisera och se på den vackra staden.

Fontäner i Varna.

Fontäner i Varna.

Jag varnar mina bulgariska vänner för risker som de kommer att möta om de gör framgångar. Då kommer, berättar jag, ni möta ett nytt hot mot er rörelse. Ni kommer att se att karriäristerna, de utpräglat professionella och andra som vill ha personlig uppmärksamhet, att knacka på dörren. Dessa kommer att vilja rasera det som ni en gång försökt bygga. Idealisterna kommer att tryckas tillbaka. Jag nämner vikten av att vara uppriktig om att världen vi ser idag är en konsekvens av krigsslutet 1945. Det är en sanning som man måste acceptera och förhålla sig till, anser jag.

Om nya medlemmar kommer in som tror på officiell historieskrivning och har en liberal attityd så kommer de utgöra ett allvarligt hot där partiet riskerar att urvattnas till ett populistparti som många andra. Jag varnar för risken att ha fokus på Bulgarien som klassiska nationalister.

Aktivister i kuststaden Varna.

Aktivister i kuststaden Varna.

De globala makthavarna opererar i alla länder, vilket gör att klassisk nationalism blir förlegad. När bulgarerna var ockuperade av Osmanska riket under femhundra år var det en bättre tid för klassisk nationalism. Idag så måste vi tänka nytt och se de gemensamma nämnarna för att bekämpa globalisterna. Jag blir lycklig av att höra hur mina vänner tänker i liknande banor.

Om BNS-ND får en procent av rösterna på söndag så kommer det innebära att de får partistöd. Det kommer innebära en stor förändring för partiets resurser. Med all uppståndelse som varit i media och med valfilmen som visas i teve så finns det en liten chans, men det är inget som mina vänner räknar med.

Diskussioner på aftonen i Varna.

Diskussioner på aftonen.

Oavsett utgång i valet hoppas jag att mina vänner bortom den nordiska horisonten fortsätter att kämpa med ett genuint idealistiskt hjärta. Samhället i Bulgarien är annorlunda men grunden i kampen – idealismen – är densamma. Ni är inte ensamma och än finns det hopp!


  • Publicerad:
    2014-10-04 16:42