MASSINVANDRING. Efter en längre tid av skadegörelse och hot mot personalen väljer nu Migrationsverkets skyddsombud att inför skyddsstopp för Migrationsverkets personal att besöka asylboendet i Boda Glasbruk.

Vid besök på boendet i Boda Glasbruk i Emmaboda kommun, där det enbart bor män, har de asylsökande uppträtt hotfullt mot personalen och även hindrat dem från att åka därifrån genom att blockerat personalens bilar. Migrationsverket har även påpekat att lokalerna är undermåliga och situationen är ohållbar. Detta tillbakavisar Marcus Royson, VD för Faroy AB som äger flera av de boenden det varit stora problem vid den senaste tiden.

Royson kritiserar istället Migrationsverket som drog in de gratis busskort, som alla asylsökande tidigare fick i Kalmar län, och att Faroy AB på eget bevåg köpte in en buss till de asylsökande för att underlätta tillvaron på boendet.

— Vi har inget krav på oss att ha bil på anläggningen, den har vi köpt in själva för att underlätta för de boende. Men tyvärr har man krockat med den, säger Royson.

Han ser heller inte att den egna personalen har några problem med de asylsökande, trots att det förekommit misshandel i samband med matutdelning i det anrika värdshuset som ställts till förfogande för de asylsökande, som får sin mat serverad tre gånger per dag. Detta trots att asylboendet är en hyresfastighet med fullt fungerande kök, i vilket fall vid inflyttningen. Hur det nu ser ut är dock en helt annan fråga, då asylanterna låter sin frustration gå ut över materiella ting enligt Royson.

Detta är en bild som till viss del överensstämmer enligt Kent Helgesson, skyddsombud vid Migrationsverket, men som även pekar på andra problem.

— Personalen beskriver en stor frustration bland de boende och berättar att de vid upprepade tillfällen har omringats, hotats och hur inredning slagits sönder av de boende, säger han.

Detta är inget ny företeelse då så sent som i januari personalen vid ett besök tvingades låsa in sig efter hot och misshandel från de asylsökande, en person greps då för misshandel.

Migrationsverket har nu ställt in sina planerade besök på boendet och hänvisar de asylsökande till Migrationsverkets lokaler i Alvesta, där personalens säkerhet anses större. Helgesson anser att boendet bör stängas och de boende förflyttas till andra anläggningar.

Situationen kommer att förvärras, inte bara på det aktuella boendet, utan runt om i hela landet då lagen från och med 1 juni kommer att ändras. Det innebär att de som fått avslag kommer att få en kortare tid på sig att lämna landet, förlorar omedelbart sin dagersättning och måste lämna det boende de har.

— Det kommer att bli värre än vad det är nu, det eskalerar hela tiden, säger Kent Helgesson.

Källor:
”Boendet bör tömmas”
”Det är inte boendet som är problemet”


  • Publicerad:
    2016-05-15 21:50