SVERIGE. Idag fällde Göta hovrätt en medlem av Motståndsrörelsen som tidigare dömts för att ha försvarat sig mot en främling. Straffet blev ett år och två månader i fängelse samt 37 500 kronor i böter.

dom-anton-löp

Tidigare i år dömdes Anton Helgesson, medlem av Svenska motståndsrörelsen, till tio månaders fängelse samt böter på 37 500 kronor. Tingsrätten ansåg att den då 18-årige Helgesson hade försvarat sig för effektivt mot en rasfrämling som angrep honom. Helgesson angreps av ett främlingsgäng och när han låg på marken och blev slagen högg han rasfrämlingen med kniv i självförsvar.

Tingsrätten fastslog att Helgesson hade agerat i självförsvar men hävdade att han använt för grovt självförsvarsvåld.

Domen från tingsrätten överklagades av båda parter och nu har Göta hovrätt fastslagit tingsrättens dom men höjt fängelsestraffet till ett år och två månader.

Nordfront har varit i kontakt med Helgesson och ställt några frågor:

Vad tycker du om domen?

— Jag tycker att domen är fruktansvärt orättvis, då jag faktiskt enbart har försvarat mitt liv under en attack.

Om samma sak hade inträffat idag, hade du då agerat på samma sätt?

— Ja, självklart!

Är det möjligt att överklaga domen ännu en gång?

— Ja, det finns ju en så kallad Högsta domstol, så möjligheten finns ju.

Är det något du överväger att göra?

— Just nu lutar det inte åt det hållet nej.

Kommer det här straffet påverka ditt politiska engagemang?

— Ja, det kommer göra mig starkare och mer säker på min sak!

Insamling

37 500 kronor i böter är mycket pengar för en svensk ungdom och över ett år i fängelse är något som inte kan mätas i pengar. Motståndsrörelsen har därför beslutat att samla in pengar för att förhoppningsvis kunna täcka åtminstone bötesbeloppet.

Bor man i Sverige sätter man in pengar på plusgiro 38 59 01 – 4. Märk betalningen med ”Anton”.

Uppgifter för internationella donationer:

• IBAN: SE58 9500 0099 6026 0385 9014
• BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Insamlingen kan följas här till höger på sidan och en artikel kommer att publiceras på Nordfront om och när insamlingens mål har uppnåtts.


  • Publicerad:
    2013-11-06 22:32