VÄNSTERVÅLD. Hovrätten prövade nyligen fallet med de sex vänsterextremisterna knutna till Revolutionära Fronten som var misstänkta för bland annat mordbrand och andra grova brott. Medan Tingsrätten bara dömde två av extremisterna valde Hovrätten att döma alla sex samt skärpa straffen.

Miraballes
Extremisterna utanför tingsrätten, Dennis Miraballes i förgrunden.

Hovrätten prövade nyligen tingsrättens dom mot de sex vänsterextremisterna Oscar Glad, Nikie Hallenberg, Adam Taylor, Mia Mikkelsen, Dennis Miraballes och Björn Felix Wännerdahl. Personerna åtaldes i Tingsrätten för bland annat misshandel, försök till mordbrand, skadegörelse, grovt olaga hot, ofredande samt brott mot knivlagen. Vissa av brotten har begåtts upprepade gånger vid flera olika brottstillfällen.

Hovrätten skärpte tingsrättens dom i flera fall och två av vänsterextremisterna dömdes till fängelse.

För våldsverkaren Dennis Miraballes blev Hovrättens dom mest märkbar, han ansågs av rätten även ha haft en pådrivande och framstående roll i brotten. Hovrätten valde till skillnad från Tingsrätten att döma Miraballes för försök till mordbrand, olaga hot samt skadegörelse. Straffet för extremisten blev två års fängelse. Han ska även tillsammans med flertalet av de andra sex dömda kommunisterna betala strax över 122 000 kronor i skadestånd till flertalet av de målsägande i fallet, en högre siffra än i Tingsrätten.

Adam Taylor blev även han, till skillnad från tingsrättens dom, dömd för försök till mordbrand. Straffpåföljden bestämdes till ett år och två månader, Taylor ska även solidariskt med de andra kommunisterna betala en del av det samlade skadeståndet.

Mia Mikkelsen, Miraballes före detta flickvän, dömdes av hovrätten till villkorlig dom samt 120 dagsböter á 50 kr för olaga hot. Hon ska även betala sin del av det samlade skadeståndet.

Nikie Hallenberg, Miraballes nuvarande flickvän, dömdes av domstolen till 80 dagsböter á 50 kr för olaga hot samt skadegörelse. Även hon ska betala en del av skadeståndsbeloppet.

Björn Wännerdahl döms för försök till mordbrand med straffpåföljden villkorlig dom samt samhällstjänst i 220 timmar. Om straffet istället skulle ha blivit fängelse skulle nio månader ha dömts ut. Även Wännerdahl ska betala skadestånd till de målsägande.

Oscar Glad döms av rätten för skadegörelse och straff utgår med villkorlig dom samt 60 dagsböter á 50 kr. Glad ska även betala en del av skadeståndet.

Samtliga rättegångskostnader föll på staten.

Hovrätten enig med tingsrätten gällande fler brott
Hovrätten väljer likt Tingsrätten att även döma Dennis Miraballes för tre fall av olaga hot, två fall av skadegörelse, ofredande samt brott mot knivlagen. Oscar Glad döms även han för brott mot knivlagen. Brotten var aldrig överklagade och Hovrätten följer Tingsrättens rubricering.

Hovrätten fastslog även i sin slutsats att Revolutionära Frontens verksamhet går ut på att genom våld, hot och trakasserier tvinga bort människor från sitt politiska engagemang – ”diktera villkoren för vem eller vilka som ska få höras i det politiska samtalet”.

Källa:

Svea hovrätt, mål nummer: B 4095-14


  • Publicerad:
    2014-06-19 19:45