INRIKES. De första fallen av parasiten hundens dvärgbandmask har hittats hos vilda vargar i Sverige.

Två fall av hundens dvärgbandmask har upptäckts hos varg i Sverige, rapporterar TT.

Det gäller två vargar som sköts i skyddsjakt 2012.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) skriver i ett pressmeddelande att detta är första gången som parasiten hittats hos vilda vargar i Sverige, trots att den har förekommit länge i landet.

Det finns två typer av dvärgbandmask, hundens och rävens. Djuren blir inte sjuka men i deras avföring finns maskägg som kan smitta människor och orsaka en infektion. Sjukdomen är dock mycket sällsynt i Sverige.

SVA har undersökt 166 avföringsprover från varg.

Båda de vargar som hade hundens dvärgbandmask hade fötts i Sverige, en hane född i Amungereviret 2007; samt hanens avkomma, en tik född i Tenskogsreviret 2011.

Efter att de två vargarna hade skjutits i skyddsjakten, sparade man deras prover i SVA:s biobank. Nu har man analyserat proverna med en ny metod.

”Resultaten stödjer att parasiten fortsatt förekommer i landet, men till synes i låg omfattning”, skriver Erik Ågren som är chef för viltsektionen vid SVA, i  pressmeddelandet.


  • Publicerad:
    2020-11-28 09:30