KRIGSHETS. Judisk media driver för närvarande en intensiv krigshetsarkampanj mot Ryssland och Putin. Hur vet vi att de ljuger?

lögner

Den officiella linjen i alla västvärldens medier är att Vladimir Putin med sina planer för ett Storryssland är ett hot mot internationell fred och säkerhet. Media driver kontinuerligt en agenda som skall elda på fruktan för den elake Ryssen hos västvärldens befolkning. Media radar upp analyser och ledare efter varandra där de förklarar hur ondskefullt Putin tänker och vad hans ondskefulla ambitioner är. Man undrar om västvärldens medier använder sig av tankeläsare och shamaner som källor då de talar om för sina läsare hur Putin och ryssarna tänker.

Vladimir Putin, Rysslands president.

Vladimir Putin, Rysslands president.

De verkar i alla fall noga akta sig för att dels läsa, eller i alla fall förmedla vad Putin och hans olika medarbetare säger i olika officiella sammanhang, dels göra någon djupare analys av vad som hänt geopolitiskt i Rysslands närområde sedan järnridån föll. Man beskyller också Putin för att hysa ambitioner om att återställa Sovjetunionens position i världen, samtidigt som man slänger in lite negativa insinuationer genom jämförelser med den ryske tsaren. Jag skall här försöka någorlunda översiktligt förklara hur otroligt förljugen denna bild är.

Jämförelser med Sovjetunionen
Jämförelser med Sovjetunionen är i det närmaste skrattretande om man har lite kunskap om Rysslands historia och om de krafter som låg bakom den bolsjevistiska revolutionen. Den ”ryska” revolutionen var inte på något sätt rysk, lika lite som dagens ”ukrainska” revolution är speciellt ukrainsk. Winston Churchill skrev en artikel strax efter revolutionen där han konstaterade att det ryska folket blivit kidnappat av utländska intressen. Den som läser på lite djupare än den hjärntvätt som presenteras som utbildning i de svenska skolorna, vet att internationella judar låg bakom ”ryska” revolutionen.

Motsättningen kapitalism/kommunism är också, och har alltid varit, bara en chimär för att kontrollera och förvirra befolkningen. För den som vill läsa lite närmare om finansens roll i bolsjevikrevolutionen rekommenderar jag att läsa på om hur den mycket rike judiske bankiren Jacob Schiff, likt dagens George Soros, manipulerade händelser i världen för att gynna sin agenda av dels attack mot samhällen med traditionella värderingar, framför allt kristna sådana, av strävan att öka den egna finansiella kontrollen över världen.

Den judiske bankiren Jacob Schiff sponsrade den "ryska" revolutionen.

Den judiske bankiren Jacob Schiff sponsrade den ”ryska” revolutionen.

Utan Jacob Schiff hade inte den ”ryska” revolutionen ägt rum och utan George Soros hade inte den ”ukrainska” revolutionen såväl som många andra färgrevolutioner ägt rum. Den ”ryska” revolutionen var en mycket god affär för den internationella finanseliten samtidigt som den rysk-ortodoxa kyrkan i det närmaste förintades. Det övergripande målet för den internationella finanseliten är att alla människor skall tappa kontakten med sitt ursprung, gärna ända ned på familjenivå, och tappa sin nationella identitet och kultur.

Målet är identitetslösa produktionsenheter som gör som finanselitens propaganda säger åt dem att göra. Är det någon som tvivlar på att bolsjevistiska Ryssland var ett ganska stort steg i denna riktning? Ett samhälle bestående av ”kamrater” som gör vad deras älskade ledare kräver. Även EU är en annan version av samma agenda av identitetsdestruktion.

Putin har dock brutit denna globala trend av ökande finansiell kontroll och destruktion av nationell identitet. Han har återinfört värdet av ryska traditioner i det ryska samhället, återställt statusen för den rysk-ortodoxa kyrkan, och tagit kontroll över den ryska centralbanken.

Alla åtgärder gör att han nu hatas av den internationella finanseliten då dessa åtgärder skapar ett samhälle som inte lika lätt kan manipuleras för ekonomisk vinning. Putin har till exempel förbjudit genmodifierade grödor och jämställt dessa med terrorism. I mitt tycke är detta något varje frisk nationsledare borde göra, men alla västledare är så kontrollerade, bland annat genom direkta mutor. Tony Blair turnerar till exempel världen för tillfället som JP Morgans konsult i internationella frågor med en lön på ca 10 miljoner pund om året och har dessutom nyligen belönats av Rädda Barnen för sina insatser för världens barn (minus de minst 500 000 som dött i Irak får man anta). Västledarna är även kontrollerade indirekt genom lobbyorganisationer som påverkar lagstiftning, samt det alltid närvarande och allomfattande målet om ekonomisk tillväxt.

Just tillväxtmålet är extra skrämmande då det är det ultimata beviset för att våra ledare är antingen ondskefulla, eller sinnessjuka imbeciller. Fråga en mellanstadieelev om det är möjligt för något att växa i oändlighet om det skall existera inom fasta begränsningar och du får troligen ett logiskt och vettigt svar. Fråga finansministern hur länge vår planet kan underhålla en stadig tillväxt på 3 procent och han kommer inte att se problemet.

För att sammanfatta; att jämföra Putins agerande med det bolsjevistiska styret vittnar antingen om en total okunskap om hur och varför den ”ryska” revolutionen ägde rum, eller om en avsikt att vilseleda läsaren. Jag trodde faktiskt förut att till exempel DN bara var okunniga men har, efter diverse kontakter med dem angående felaktigheter i deras ledare och utrikessektion, insett att felaktigheterna beror på att de avsiktligt vilseleder läsarna snarare än på okunnighet.

Jämförelser med tsaren
Om man vid jämförelser mellan Putin och tsaren menar att detta skulle vara negativt så är man antingen okunnig, eller igen ute efter att vilseleda. Under tsaren hade Ryssland en av världens lägsta utlandsskulder. Ryssland hade en tillväxt som var bland den bästa i världen. Arbetarskyddslagarna var i världsklass, och tsaren hade en uttalad policy om att bönderna skulle äga den mark de brukade. Dessa bönder blev senare sedda som statens fiender då jordbruket kollektiviserades; de så kallade kulakerna fick en enkelbiljett till ett liv i sus och dus i Gulag-arkipelagen, om vilket Alexander Solzhenitsyn skrivit utförligt, så vida de inte direkt fick ett statligt sponsrat hål i bakhuvudet. Jordbruksproduktionen kollapsade och konstigt nog blev det hungersnöd.

Den ryske författaren Alexander Solzhenitsyn.

Den ryske författaren Alexander Solzhenitsyn.

Finanselitens press rapporterade dock att allt var frid och fröjd i Sovjet trots att mellan 5 och 10 miljoner ukrainare dog av svält 1932-33. Detta har likheter med att dagens finanskontrollerade press anser att allt är frid och fröjd när civilbefolkning i östra Ukraina sprängs i småbitar, duschas med vit fosfor i Lugansk, eldas upp som instängda råttor i Odessa, eller när klusterbomber används mot ryss-dominerade bostadsområden.

Påståenden om att Putin driver en aggressiv politik
Om man tittar på de faktiska förhållandena på marken och hur de utvecklats de senaste decennierna, speciellt tiden efter Järnridåns fall, kan man undra på vilken planet utrikesredaktionerna på västliga nyhetsredaktioner lever. Man drar ibland upp Rysslands ”aggressioner” mot Georgien. Jag har inte detaljkunskaper om detta, men misstänker att det i vanlig ordning rör sig om CIA-sponsrade oroligheter. FN har nu i alla fall konstaterat att händelsen var ett orättfärdigt krig från Georgiens sida mot Ryssland och inte tvärt om.

Ryssland vet att alla dessa oroligheter och ”uppror” som bubblar upp lite här och var i Rysslands närområde har sitt ursprung i USA:s underrättelseorganisationer. Även Soros ”hjälper till” genom sitt ”Open Society Foundation” för att skapa diverse ”färg-revolutioner” i syfte att just skapa ett ”öppet” och ”demokratiskt” samhälle. Mycket tyder på att Al-Qaida skapades, eller åtminstone initialt finansierades, av CIA för att försvaga Ryssland genom Afghanistan. ISIL är en CIA-produkt som riktas mot Syrien (som är Rysslands vän), Iran (som också är Rysslands vän), och troligen snart även kommer riktas mot själva Ryssland.

Central Intelligence Agency (CIA), som ungefär betyder 'centrala underrättelsemyndigheten', är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.

Central Intelligence Agency (CIA), som ungefär betyder ”centrala underrättelsemyndigheten”, är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.

Mycket likt det sätt på vilket Jacob Schiff sponsrade japanerna mot tsaren för att försvaga Ryssland/tsaren 1905. Detta för att bereda marken för den ”ryska” revolutionen 1917. De som tror på västmedias bild om ISIL som en muslimsk terrororganisation kan ju fundera på varför ISIL lämnar Israel ostört och till och med får träning och understöd av Israel och Mossad. Detta medan de destabiliserar det ena muslimska landet efter det andra. Konstigt nog utser Koranen judarna som muslimernas värste fiende, men ISIL som säger sig vilja grunda ett muslimskt kalifat, har fullt upp med att mörda muslimer i muslimska länder, tillsammans med en och annan västerlänning, som när man gräver i västoffrens bakgrund verkar ha kopplingar till Mossad så som Steven Sotloff, eller andra västorganisationer med tvivelaktiga mål.

Detta samtidigt som de så kallade halshuggningarna ser ut att komma ur en B-film med tämligen talanglösa specialeffektsskapare. Det är för övrigt lite kuriosa att SITE intelligence är företaget som först hittar alla videos på ISIL:s halshuggningar av västerlänningar. Och judinnan Rita Katz, med kopplingar till Mossad, är deras expert på området. Jämför man de filmer Rita Katz hittar med de filmer man kan hitta på Liveleak där muslimsk och kristen lokalbefolkning halshuggs, undrar man varför just hennes filmer liknar B-filmer, medan Liveleaks filmer utan tvekan är verkliga. Värt att notera är också SITE:s intresse för Jihadgrupper samt ”Vit-maktrörelser”. Israel verkar de vara helt ointresserade av.

Vem är det egentligen som för en aggressiv politik?
Efter att Järnridån föll förhandlade Ronald Reagan med Michail Gorbatjov om hur Sovjetunionens tillbakadragande från Östeuropa skulle gå till. Väst lovade att inte fylla ut det militära vakuumet som Sovjet i så fall skulle lämna efter sig. I dag har väldigt många forna östeuropeiska länder införlivats med finanselitens organisation NATO/EU, och väst har placerat ut robotförsvarssystem mot interkontinentala robotar i dessa till Ryssland gränsande länder. Ryssland har inte varit fullständigt nöjd med denna utveckling och opponerat sig genom diplomati.

Västs respons på Rysslands missnöje är att Ryssland inte behöver oroa sig då dessa försvarssystem inte är riktade mot Ryssland utan mot Iran. En liten detalj i sammanhanget är att Iran inga kärnvapen har, vilket däremot Ryssland har. Man kan ju tänka sig vad som händer med Rysslands förtroende för väst när de ljugs rakt upp i ansiktet på detta vis, och man undrar hur NATO tänkte när de förstörde balansen. Båda sidor menade förr att deras kärnvapen var en försäkran om den andres förintelse i händelse av kärnvapenattack, och att denna terrorbalans var en stabiliserande faktor i världen.

Men Ryssland spelade med i lögnen om det iranska hotet och menade att det var ju en fantastiskt bra idé med robotförsvar; NATO och Ryssland borde inleda ett samarbete om detta försvarssystem. Västs svar på detta ryska förslag: Nix, det går inte.

Nu har USA för ett tag sedan ändrat sin kärnvapendoktrin från att vara avskräckande till att bli ett attackalternativ. Alldeles nyligen röstade amerikanska kongressen igenom ett lagförslag som i stort sett är en krigsförklaring mot Ryssland angående Ukraina. NATO har beslutat att utrusta en snabbinsatsstyrka att baseras i Östeuropa och håller på att förstärka sina krigsmateriella tillgångar i området med bland annat 150 stridsvagnar. Under tiden har Ryssland inte öppnat några baser i varken Kanada eller Mexiko. Inget inskeppande av materiel till utländska lydländer eller nyligen införlivade ryska provinser pågår heller (styrkorna på Krim har varit baserade där i decennier).

Vad händer framöver?
Det troliga är att om inte finanselitens planer avslöjas för en större massa, så kommer Putin antingen att uppleva en ”färgrevolution” inom Ryssland, dö på något underligt sätt, eller så kommer till slut ett för jorden förödande kärnvapenkrig att bryta ut. Finanseliten skyr nämligen inga medel i strävan efter sitt mål om total kontroll över mänskligheten. Det är både första och andra världskriget tydliga bevis för. Och för den som reagerar med den av finanseliten inprogrammerade Hitlerreflexen om att Adolf Hitler var det ondskefullaste som någonsin drabbat jorden och var tvungen att stoppas, kan jag bara referera till Churchills memoarer där han erkänner att andra världskriget var ett krig med finansiella motiv och att ”we butchered the wrong pig”, syftandes på tyskarnas gränslösa lidande i detta helt vansinniga krig.

Den som vill få sig lite avprogrammering till livs om vad gäller ond, god, rätt och fel i andra världskriget kan jag varmt rekommendera boken ”Hellstorm the Death of Nazi Germany” av Tom Goodrich. Jag har aldrig gråtit av att läsa en bok, och jag har läst en del; jag grät när jag läste denna bok. Den är hemsk dels på grund av den oerhört verklighetstrogna och nära beskrivningen av det gränslösa lidande som pågick, men även för att den skakar läsaren i hans inprogrammerade uppfattning om gott och ont.

Läser man sedan vad Putin säger i olika tal om relationen mellan Ryssland och Väst så håller han fortfarande dörren öppen för dialog och samarbete, men menar att Ryssland, i och med Ukraina, kommit till vägs ände med hur mycket lögner man kan svälja från väst. Detta är förstås DN och kompani mycket noga med att inte förmedla till sin läsarkrets av intellektuella zombies. Zombies som köper DN:s upprepade lögn om Rysslands invasion i östra Ukraina utan att ett enda bevis presenterats. Detta såvida man inte anser att pressmeddelanden från den amerikanska administrationen eller NATO är att likställa med bevis. Samma organisationer hade säkra bevis om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och att en irakisk attack mot USA:s hemland var nära förestående om inte väst såg till att omedelbart ”neutralisera” detta hot från Irak.

De har även snabbt och lätt, likt vår gode Carl Bildt, lagt ansvaret för MH17-haveriet i Putins knä, trots att utredarna efter flera månaders utredning bara har vaga idéer om vad som hände, och över huvud taget inte skuldbelägger någon än så länge. Man undrar hur många lögner media skall kunna lägga på hög innan det sovande folket börjar ana ugglor i mossen och tar sig ur den intellektuella koma som råder. Man hoppas det inträffar innan planeten blivit en förkolnad radioaktiv klump som livlös svävar fram i universum.

/Fredrik Johansson


  • Publicerad:
    2015-01-06 15:00