Försvarsmakten döljer nyheter om svenska soldater i Afghanistan. Samtidigt som officerare beskriver situationen i landet som ”helvetet på jorden”, kräver Pierre Schori (S) att svensk trupp lämnar Afghanistan.

Försvarets hemsida, som kontinuerligt uppdaterar nyheter från de svenska trupperna i det ockuperade Afghanistan, skönmålar grovt sin rapportering. Enligt en anonym officer, döljer försvaret en betydligt brutalare verklighet. Det var ”helvetet på jorden”, säger han till TT om strider svenskar varit med om under juli månad. Officerens bild skiljer sig kraftigt från vad etablerad media tidigare under sommaren rapporterat:

”Vi använde allt vi hade, kulorna slog in överallt runt oss. Vi besköts med handgranater, raketer, kulsprutor och automatvapen. Vi hann inte tänka. Jag tappade helt tidsuppfattningen. Det var helvetet på jorden. De fanns överallt, bakom kullar, bakom buskar, även inne i hus i närheten.”

Vad man får räkna med
Att Sverige just nu befinner sig mitt uppe i en väpnad konflikt och till detta legitimerar en ockupation, genom ett direkt samarbete med NATO, är någonting som svenska regeringar vilt dementerat. Med en idealiserad bild om ”fredsbevarande operationer”, har såväl förre statsministern Persson och nuvarande Reinfeldt, försökt skyla över denna realitet. Och detta trots att Sverige, som en menat alliansfri nation, genom sitt agerande, sätter sig upp mot den så annars heliga FN-stadgan.

Det är inkonsekvensen i Sveriges agerande i Afghanistan som är det väsentliga, inte att svenska soldater dör i strid. Ett svenskt liv är lika sårbart som ett amerikanskt eller, för all del, en afghans. Kulor tar inte hänsyn till nationalitet. Att den annars så antinationella massmedian pressar fram krokodiltårar när svenska ockupationssoldater får stryka med för talibansk korseld, men förärar tiotusentals stupade afghanska motståndsmän knappt en notis, är rent ut sagt äcklande.

Pierre Schori hytter åt hyckleriet
Det svenska hycklandet i Afghanistan, har fått den förre socialdemokratiske toppolitikern och numera FN-sändebudet Pierre Schori att offentligt ta avstånd. Som en av få i etablissemanget, säger han rakt ut att kejsaren är naken. I sin bok Vägen ut ur Afghanistan (Leopold förlag) propagerar Schori för att Sverige omedelbart tar hem sina styrkor. Förbanden står under NATO:s ledning, inte FN:s, och därmed menar Schori helt korrekt att Sveriges trovärdighet som ”militärt alliansfritt” undergrävs.

Schori är en typ; en i allra högsta grad åtalbar systempolitiker för det mångkulturella helvete som vårt land befinner sig i. Han är dessutom ovedersägligt, genom sitt arbete i det övernationella vansinnesprojektet FN, i allra högsta grad delansvarig för USA:s krigsprojekt runt världen. För konstruktionen FN är per definition ett brott, likaså dess år 1945 nedplitade stadga.

Men boken Vägen ut ur Afghanistan är trots allt dess gemene författare, värd att läsa. Den rekommenderas för den som vill skärskåda den svenska ”fredsoperationen” i Afghanistan. Det är ingen vacker historia, oavsett hur många glorior massmedia vill förära svensk ockupationstrupp.


  • Publicerad:
    2010-08-30 00:00