MASSINVANDRING. Illegala invandrare som har ett gällande utvisningsbeslut förlorar från och med 1 juni rätten till ersättning och boende efter en ny lag som snart träder i kraft.

1 juni

Twittraren “Migga X” som har god insyn på Migrationverket varnar för vad som troligen kommer att ske.

Den nya lagen är en del av regeringens och alliansens migrationspolitiska överenskommelse som slöts efter den historiskt stora massinvandring från tredje världen som ägde rum i slutet av 2015.

Lagändringen berör enbart vuxna personer som saknar barn och enligt Migrationsverket rör det sig om cirka 4 500 personer. Vissa personer kan dock undantas de nya reglerna ifall de visar sig samarbetsvilliga.

Kristina Rännar, som är processhandläggare för återvändande på Migrationsverket, bedömer dock chanserna för samarbetsvilja som mycket små.

— De som vägrar lämna boendet och har fått det här beslutet de kommer att med tvång flyttas därifrån, säger hon.

Den 19-årige Ahmed Yasin från Somalia är en av dem som berörs av detta.

— De tänker slänga ut mig från asylboendet och dra in dagersättningen och jag kan inte återvända heller för situationen i mitt hemland har inte förändras och det finns inget annat land jag kan åka till, säger han.

Detta har fått många att spekulera i om huruvida polisen kommer att tvingas ta till extra åtgärder för att kunna stävja det eventuella kaos som denna nya lag kan tänkas resultera i.

Källa:
Asylsökande oroliga över lagändring


  • Publicerad:
    2016-05-17 19:00