ARBETSKRAFTSINVANDRING I fjol startade man i Finland ett projekt med import av kenyaner som försattes i utbildning till sjuksköterska. Tanken var att man med dessa nyutbildade rasfrämlingar skulle lindra personalbristen på området, men det hela blev en pinsam historia för de inblandade.

Förra året kom ett hundratal kenyaner till Finland via ett ”utbildningsexportprojekt”. Deras studier skulle finansieras av provinsregeringen Uasin Gishu i Kenya. Enligt Hufvudstadsbladet måste dock studenterna redan innan avresan betala belopp som motsvarar flera årslöner till de lokala myndigheterna. I vissa fall har familjer skuldsatt sig och sålt av sin egendom för att finansiera studierna.

Laurea University of Applied Sciences, en av tre skolor som deltar i projektet, har avslutat samarbetet med Uashin Gishu efter att de utlovade betalningarna för studierna uteblivit. Som en följd av de saknade pengarna har de kenyaner, som fortsatt studera, tvingats att söka efter jobb vid sidan om studierna eller ytterligare skuldsätta sina familjer.

— Universiteten utgick från början av projektet från att provinsen betalar för utbildningen. Men i ett tidigt skede fick universitetet, rent ut sagt, falsk information från provinsregeringen, säger universitetets rektor Jouni Koski.

Enligt lärosätet har de drabbade studenterna fått stöd av lärarhandledare, studiepsykologer och av universitetets egen pastor. Hufvudstadsbladet rapporterar dock att Laurea avbröt deras studier och att samtliga studenter blev vräkta från det boende som ordnats åt dem.

"Jag ångrar varje dag att jag kom hit"

Önskningar om att kenyanernas studier ska finansieras med finska skattemedel har framförts olika håll, men till Iltasanomat säger rektorn för skolan att något sådant inte är aktuellt:

— Kenyanernas utbildning är en kontraktsutbildning, vars kostnader bärs av kunden, det vill säga i detta fall provinsen Uashin Gishu. Laurea kan därför inte låta den finska regeringen finansiera kenyaners studier. Laurea kan till exempel inte hjälpa till med obetalda studieavgifter.

Den svåra ekonomiska situation som kenyanerna har hamnat i har lett till att vissa tagit till prostitution för att finansiera sina studier. Kenyanska medier har även rapporterat om att en av de studerande ska ha begått självmord. Koski är medveten om att en kenyansk student har gått bort men han kan inte kan kommentera saken ytterligare.

— Jag skäms över hur dum jag var som inte fick reda på vad det här var innan jag gick. Vi har blivit lurade av våra myndigheter och avvisade av våra skolor. Jag ångrar varje dag att jag kom hit, säger en av studenterna om sin vistelse i det som brukar kallas världens lyckligaste land.

— [Att återvända] skulle vara tortyr för mig. Jag kom till Finland, jag uppnådde ingenting, jag förlorade mitt jobb och nu har jag ingenting, säger en annan student.