RAS. Red Ice Radio har intervjuat en indier som försvarar den vita rasens rätt att överleva och ger ett utifrånperspektiv på frågan.

Det är indiern Frank Raymond som bland annat menar att den vita rasen är den enda delen av mänskligheten som försvarar naturen och att själva livet på jorden hänger på den vita rasens överlevnad. Vidare hävdar Raymond att icke-vita som använder moraliska argument för att försvara folkutbytet i den vita världen bara gör det för att få vita på defensiven och försvara sin egen ”rätt” att kolonisera vita länder.

Lyssna på inslaget nedan:


  • Publicerad:
    2016-03-22 20:50