INRIKES. En nytt projekt i den lilla byn Siljansnäs är att invånarna nu bland annat uppmuntras till att plocka upp nyanlända rasfrämlingar från vägkanten och skjutsa runt dem.

I den lilla byn Siljansnäs som ligger i Dalarnas län åker flertalet av de 1 200 invånarna dagligen drygt 1,5 mil för att ta sig till Leksand av olika anledningar. Samtidigt är det många körkortslösa som nu tvingas att vara kvar i byn eftersom att kollektivtrafiken delvis kommer att dras in under sommaren. Den lokala gruppen Siljansnäsresursen har därför kommit på den perfekta lösningen till detta problem, nämligen att införa ett samåkningskollektiv.

— Syftet är att de nyanlända som bor där tillsammans med de andra byborna ska kunna ta sig in till exempel Leksand på ett bättre sätt än i dag och komplettera kollektivtrafiken – men också att folk ska lära känna varandra, säger projektledaren Carl Wiking.

De som vill ha skjuts ställer sig bara vid vägkanten klädda i samåkningskollektivets speciella västar och väntar på att skjutsen ska dyka upp. I Leksand finns det även en ”samåkningsstolpe”, vilken fungerar som en mötesplats, men man kan även anmäla sig till att bli skjutsad via olika sociala medier.

Både invånarna i Siljansnäs samt andra i närområdet som ”gynnas” av denna tjänst uppges vara väldigt positiva till projektet. Initiativet sägs främst komma att gynna barn och ungdomar då de nu under sommaren kommer att ha möjligheten att skjutsas runt av totala främlingar. Dessutom uppges projektet även att vara någonting positivt för byns ”goda samhällsmedborgare”, då de erbjuds privilegiet att både få skjutsa runt, samtidigt som de ”lär känna”, nyanlända rasfrämlingar.

Källa:
Byn som uppmanar att man ska lifta med varandra


  • Publicerad:
    2017-06-27 23:00