Torsdagen den 1/10 hölls det ett informationsmöte för en grupp personer som visat intresse för Motståndsrörelsen.

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda och därefter höll Alexander Nystrand, områdeschef Näste 2 och gruppchef Kampgrupp 1, ett kärnfullt och inspirerande anförande om Motståndsrörelsen.

Föredraget inleddes med en allmän och övergripande presentation av Motståndsrörelsens ledningsstruktur. Därefter så presenterades Motståndsrörelsens ideologiska grund i nationalsocialismen samt en lite mer ingående beskrivning av vad nationalsocialism innebär och hur nationalsocialister ställer sig i vissa frågor.

Sedan förklarade Nystrand att om man kanske inte i nuläget titulerar sig som nationalsocialist men ställer sig bakom de nio punkter som presenterades i samband med lanseringen av den parlamentariska grenen, så hör man hemma i Motståndsrörelsen.

Därefter så bjöds det på fika och mingel, sedan avslutades mötet med en presentationsfilm om Motståndsrörelsen. Därefter fick de som ville möjlighet att delta på ett rekryteringsmöte. Samtliga var intresserade och ville stanna kvar på ett individuellt rekryteringsmöte. Informationsmötet kan därmed betraktas som mycket lyckat!

c


  • Publicerad:
    2015-10-07 08:00