INRIKES. Ett värmländskt sjukhus har anpassat sig efter nyanlända migranter och infört skyltar med information på arabiska, somaliska och persiska.

I Region Värmland har ett sjukhus som en service åt nyanlända främlingar ordnat så att deras informationsskyltar utöver svenska och engelska är textade på arabiska, somaliska och persiska.

Det är Centralsjukhuset i Karlstad som valt att tillhandahålla informationen även på de dominerande migrantspråken.

Skylten har uppmärksammats i en insändare i Nya Wermlands-Tidningen som skriver att förfarandet sänder en signal om att den som invandrat till Sverige inte behöver lära sig det svenska språket ”då de naiva svenskarna anpassar sig efter dem och inte tvärtom”.

Källa:
Sjukhus börjar med informationsskyltar på arabiska


  • Publicerad:
    2020-01-05 20:15