INRIKES. En 17-årig nationalsocialist knuten till Nordisk Styrka ska få sin dom om brott mot knivlagen prövat i Högsta domstolen. Åklagaren vill att han ska få ett extra hårt straff på grund av att han har fel politiska åsikter.

Foton: Polisen.

En 17-årig nationalsocialist tillhörande organisationen Nordisk Styrka ska få ett brott mot knivlagen prövat i Högsta domstolen.

Den unge mannen var 16 år när han 2 oktober förra året greps med två knivar på sig på Westerlundska gymnasieskolan i Enköping.

Den ena av knivarna var en liten kniv i en slida som han bar i en av byxfickorna. Den större kniven var fäst upp-och-ned i bältet för att den inte tydligt skulle synas, och för att den snabbt skulle kunna dras fram vid behov. I sitt elevskåp hade han också vad som betecknas som ”ett järnrör”.

Att 17-åringen var beväpnad berodde enligt egen utsago på problem med ett invandrargäng, som han dagen innan hade varit i bråk med utanför en Coop-livsmedelsbutik. Vittnen säger att han försökt få andra skolelever att hjälpa till att slåss mot invandrarna vid en konfrontation.

För att informera sig om vilka lagar som gäller, hade 17-åringen även med sin mobiltelefon dagen innan han greps gjort sökningar på internet. Bland annat tog han reda på vilken preskriptionstid det är för mord, för vapenbrott och vilka påföljder misshandel renderar.

Domen kom att i tingsrätten 19 februari bli 2 500 kronor i böter för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Politisk åklagare missnöjd
Tingsrätten kunde inte finna det styrkt att innehavet av knivarna och ”järnröret” var med anledning av att han förberedde sig för att misshandla någon. Rasfrämlingarna som hade bråkat med honom dagen innan hade nämligen inte gått på Westerlundska gymnasiet, varför han inte hade anledning att på skolan förbereda sig för att försvara sig mot dem.

Åklagaren överklagade tingsrättens dom till hovrätten eftersom denne ville att ynglingens gärning skulle bedömas som grovt brott mot knivlagen och till följd av det bestämma påföljden till ungdomstjänst.

Hovrätten beslutade dock i sin dom den 17 april att tingsrättens dom inte skulle ändras.

Denna påföljd är åklagaren dock inte nöjd med, varför denne tar fallet till Högsta domstolen. Riksåklagaren hade till i onsdags på sig att inkomma med synpunkter på den fortsatta handläggningen i ärendet.

Åklagarens motiv för att driva fallet vidare är ynglingens politiska åsikter, och benämner honom en ”våldsbejakande extremist” som talar om förekomsten av ”raskrig”.

Dessa epitet på ynglingen och de eventuella åsikter han har gör att ynglingen bör dömas till en hårdare påföljd: Bärandet av knivarna bör på grund av detta, och på det sätt dessa bars, göra att handlingen klassas som grovt brott mot knivlagen, anser åklagaren.


  • Publicerad:
    2020-06-19 12:30