INRIKES Den tidigare statsministern Ingvar Carlsson kräver svar på frågan om huruvida det fraktades krigsmateriel på Estonia natten färjan sjönk.

Den tidigare statsministern och S-ordföranden Ingvar Carlsson kräver nu att sekretessen släpps för de dokument som ska visa huruvida det fraktades krigsmateriel på färjan Estonia när den sjönk. Att sådant skedde förnekades länge, men år 2004 avslöjades hemligheten att det fanns ett avtal om detta hos Försvarsdepartementet.

Både Ingvar Carlsson och tidigare M-ordföranden tillika statsministern Carl Bildt har anklagats för att ha känt till transporterna, men de har förnekat all kännedom.

Misstankar bland allmänheten om att det är något med Estonias förlisning som är märkligt har inte minskat när dykförbud införts, grus hällts över vraket och betonginkapsling diskuterats.