INSÄNDARE. En Nordfront-läsare skriver i den här insändaren om hur denne fick ett nationalistiskt uppvaknande och insåg vikten av att värna om sitt folk genom att läsa om nordisk folktro.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Då jag började läsa om nordisk folktro, sägner och myter var jag fortfarande kontra-jihadist och ännu inte nationalist. Det enda viktiga var då att islam inte skulle ta över Sverige och jag såg alla icke-muslimska folkslag som allierade. Detta var ett par år sedan. Genom att läsa om folktro började ett folkligt och nationalistiskt frö att gro inom mig.

Böcker om folktro gav mig en insikt om mitt folks spirituella djup. Jag fick en nästan nostalgisk tillhörighet och en bild av mina förfäders andliga verklighet. Vår nordiska folktro är kopplad till vårt folk och om vi trängs undan och försvinner, så försvinner även den. Plötsligt blev mitt folks överlevnad viktigare än att bara undgå att leva under muslimsk dominans. Jag rekommenderar alla att läsa på om vårt folks rika andliga kulturarv.

Sök gärna reda på böcker om tron på ödet, hednagudarna, gårdstomten, troll, vittra, Skogsrået, Näcken, älvor och annan allmän folktro och fäbodkultur. Boken Svenska sägner av Ebbe Schön rekommenderas starkt.

”Förr i världen var det gott om tomtar, i synnerhet i de gamle tyste släktgårdarne. Men nu, sedan nytt folk samt hjul och maskiner, såsom tröskverk med mera, dragit dit in, har tomtarne så småningom skytt. Numera är de alldeles försvunna.” – Brämhult, Västergötland, 1931.

/Nordfront-läsare


  • Publicerad:
    2018-04-10 07:00