INSÄNDARE. Pseudonymen ”Hudikbo” frågar sig i den här insändaren vad ”antirasisterna” egentligen vill efter att ha läst stadgarna som Hudik mot rasism presenterar på sin hemsida.

Hudik mot rasism vid ett SDU-torgmöte i Hudiksvall. Klicka för större bild.

Hudik mot rasism vid ett SDU-torgmöte i Hudiksvall. Klicka för större bild.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Hudik mot rasism bildade nyligen en formell förening och har lagt upp sina stadgar på föreningens hemsida. I stadgarna definierar  de rasism så här:

Rasism innebär att göra särskiljning på människor. De påstådda skillnaderna kan handla både om utseende och om osynliga skillnader såsom intellekt, mentala egenskaper eller kulturella uttryck. Egenskaperna beskrivs som oföränderliga och värderas som sämre eller bättre. När dessa föreställningar kombineras med en ojämn fördelning av makt och resurser handlar det om systematisk rasism och om rasism som samhällsstruktur, annars brukar begreppet “rasistiska fördomar” användas i stället.

Rasism är alltså inte en konkret handling, utan rasism kan helt enkelt vara att tycka att det finns kulturella skillnader mellan olika folk och att vissa egenskaper är bättre än andra. Kvinnoförtryckande islamistisk kultur kan alltså inte ses som ”dåligt” av antirasisterna. Sådan kultur är bara ”annorlunda” och kanske ”berikande”, men absolut inte ett problem. Att tycka att vissa gruppers kultur är dålig är ju rasistiskt!

Att antirasister är knäppa i huvudet är sedan tidigare allmänt känt, men exakt hur knäppa kan de bli? Jo, det framkommer också i Hudik mot rasisms stadgar:

Vi verkar för ett samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter oberoende av etnisk tillhörighet, hudfärg, könstillhörighet, sexuell läggning, könsuttryck, trosuppfattning, ålder, kroppsbyggnad, social bakgrund och funktionsförmåga.

Ovanstående kanske låter fint på pappret och i teorin, men i praktiken blir det extremt efterblivet om man tänker efter. Därför har jag några illustrerande frågor som Hudik mot rasism eller andra antirasister gärna får svara på:

  • Är naturen rasistisk som gjort att svarta människor är sämre anpassade för att bo i Norden? Och exakt hur mycket resurser måste samhället lägga på att skapa en konstlad och onaturlig jämlikhet där alla har exakt samma ”möjligheter” oavsett vem de är och var de kommer ifrån?
  • Vill ni att pedofiler ska ha samma rättigheter och möjligheter till att jobba på dagis som andra människor? Eller ska pedofilerna diskrimineras utifrån deras sexuella läggning?
  • Vill ni att gravt psykiskt störda människor ska få bli poliser, att dvärgar ska få bli brandmän och att treåringar ska få rösta? Eller ska alla inte ha samma rättigheter och möjligheter oavsett mental förmåga, fysik och ålder?
  • Vill ni jobba på en kommun där salafister har tagit fram ”likabehandlingsplanen” och bestämt att män och kvinnor inte får arbeta tillsammans? Vad händer när det inom er ”mångfald” finns ”berikande” element som själva inte skriver under på er toleranta och naiva uppfattning om hur saker borde fungera?

Avslutningsvis vill jag upplysa alla antirasister om att vi lever i Sverige år 2014, inte i 1800-talets USA. Alla människor har redan samma rättigheter i Sverige, ni har fått som ni ville – men det blev ändå inte bra! Lika möjligheter däremot kommer människor aldrig att få, såvida ni inte skapar ett kommunistiskt samhälle som uteslutande befolkas av kloner med identiskt DNA.

/Hudikbo


  • Publicerad:
    2014-11-03 20:40