Hur ser ni nationalsocialister på djurrätt?


Man kan nog lugnt påstå att det nationalsocialistiska Tyskland var det land där djurrätt och miljöfrågor först fick ett ordentligt genomslag i politiken och i lagstiftningen. Som jämförelse kan man konstatera att många stater i världen fortfarande, nästan 80 år senare, inte har några som helst lagar som skyddar djur mot övergrepp och att det fortfarande endast är i norra Europa som djurrättslagstiftning har kommit en bra bit på vägen.

Nationalsocialismen utvecklade redan tidigt en organisk syn på världen, till skillnad från den förhärskande människocentrerade (antropocentriska) och geocentriska världsåskådningen som vi till stora delar ärvt från judendomen och kristendomen.

Med denna antropocentriska världsbild följde den judisk/kristna synen på djuren som skapade endast att tjäna människorna. Djuren saknade ”själ” och var bara ett slags maskiner (kyrkan, påven Pius IX, Descartes m.fl.). Nationalsocialismen opponerade sig givetvis mot detta antropocentriska synsätt…


  • Publicerad:
    2011-10-05 21:13