INRIKES Efter elva års kamp mot svenska nationella intressen – och för sionistiska – läggs den ”antirasistiska” föreningen nu ned av utslitne grundaren Henrik ”Henko” Johansson.

Den vänsterextrema så kallat antirasistiska föreningen Inte Rasist Men (IRM) som under elva år trakasserat och förföljt nationella, läggs ned med omedelbar verkan. Beskedet kommer från grundaren Henrik Johansson, som till SR uppger att föreningens verksamhet i praktiken legat nere sedan valet 2018. Johansson låter i intervjun förstå att rasförnekelse och ideellt arbete är nedbrytande i längden för den som försöker kombinera de två företeelserna:

– … men det är ju också slitsamt … nästan tio år av att jobba ideellt och inte ta ut en krona ur den här rörelsen – det kostar på till slut, man blir väldigt trött. Det är svårt att motivera sig igenom ett tredje val.

Pengarna går till Expo - har donerat till SKMA

För dem som eventuellt hyser tvivel om Inte Rasist Men:s politiska hemvist så klargör Johansson att föreningens kvarvarande pengar skänks till den vänsterextrema underrättelseorganisationen Expo. För fem år sedan skänkte antirasistiska IRM pengar till rasistiska Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) vars verksamhet bland annat går ut på att skuldbelägga svenskar för ”förintelsen”, bekämpa yttrandefrihet samt att främja judisk makt. Bakgrunden var att man inom IRM hade förfasats över Nordiska motståndsrörelsens framfart bland annat under den så kallade Politikerveckan i Almedalen på Gotland.

– Vi kommer att skänka ungefär 20 kronor för varje steg som de [”nazisterna”] tar, till både Svenska kommittén mot antisemitism och till en organisation som jobbar med avhoppare från nazistiska rörelser, tillkännagav föreningens kampanjansvariga Myra Åhlbeck-Öhrman då till P4 Dalarna. Hon berättade vidare att föreningens förhoppning var att få ihop 20 000 kronor, samt de båda verksamheterna i så fall skulle tilldelas 10 000 kronor vardera. Året dessförinnan fick IRM självt 20 000 kronor i judaspengar från den judiska kommittén, då man tilldelades det så kallade Elsapriset för att ha bekämpat Sverigedemokraterna och för att ”kraftigt och konsekvent markerat” mot kritiken av judisk makt.