KULTURMARXISM. Ett internt upprop bland personalen på Sveriges Radio anklagar företaget för ”att osynliggöra journalister på grund av deras ursprung” samt för att brista i ”mångfaldskompetens” i rapporteringen om BLM.

Det var fyra journalister som tog initiativet till ett internt upprop mot ”rasism” inom det regimvänliga och förment ”objektiva” public service-bolaget Sveriges Radio (SR).

Ganska snart ställde sig emellertid ett femtiotal medarbetare, bland dem flera chefer, bakom initiativet.

De två huvudanklagelser, som framförs i uppropet, är alltså dels att SR i sin rapportering ”osynliggör journalister på grund av deras ursprung”, dels att man ”brustit i mångfaldskompetens i rapporteringen om BLM”.

”Nu är det allvarligt!”
Tidningen Journalisten uppger att ”uppropet har skakat om på flera redaktioner” samt att ”samtal [om uppropet] har förts öppet på redaktioner, i chefsgrupper och med enskilda”. Även på Journalistklubben har man reagerat:

”Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna”, kommenterar klubbens ordförande Johanna Lindblad Ahl.

Flera källor inom företaget vill vara anonyma när de uttalar sig för tidningen:

— Sveriges Radios redaktioner rekryterar vit medelklass som saknar erfarenhet av mångfaldsfrågor. Det påverkar innehållet i journalistiken, säger en källa.

En annan anställd befarar att uppropet kommer att tolkas som ett utslag av identitetspolitik. Han fortsätter:

— Man måste inte vara rasifierad för att kunna rapportera om Black Lives Matter, däremot har en rasifierad alltid andra erfarenheter av rasism än vad en vit person har och kan bidra med perspektiv. Det måste SR ta tillvara.

— När man har en annan bakgrund än majoriteten av journalister på Sveriges Radio har man också andra perspektiv och kunskaper, och det borde vara en tillgång för företaget. I stället förminskas man, säger en tredje anonym källa.

Ekochefen Klas Wolf-Watz hävdar emellertid att redaktionen har ”mångfaldskompetens”, och att rapporteringen om Black Lives Matter håller en hög kvalitativ nivå:

— Vi har medarbetare med många olika bakgrunder som bidrar med många olika perspektiv, och det är viktigt. Jag tycker att vi har en bredd på redaktionen. Vi har också gjort väldigt mycket bra journalistik om Black Lives Matter-protesterna..


  • Publicerad:
    2020-09-19 19:20