Dagens datum 21 september: Denna dag infaller den av FN instiftade internationella fredsdagen. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1981.

Fred

Förenta Nationerna (FN) grundades efter andra världskrigets slut som en ersättare till Nationerna Förbund (NF). Planerna för FN hade börjat redan 1939, i det amerikanska utrikesdepartementet.

Den viktigaste delen av FN, säkerhetsrådet, är den del av organisationen som beslutar när, om och var militära aktioner ska sättas in. Säkerhetsrådet hade redan från början de ”permanenta” medlemmarna som sitter där idag; USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland (Sovjet) och Kina (fram till 1971 republiken Taiwan). Alla permanenta medlemmar i säkerhetsrådet har veto-rätt. FN fungerade redan från starten som en förlängning av stormakternas internationella ambitioner. Med USA och dess allierade på ena sidan och Sovjet med allierade på den andra. FN har sedan starten fått utstå hård kritik, den franske presidenten Charles de Gaulle kallade FN för en ”manick” och menade på att internationell fred endast kunde uppnås mellan länder direkt.

Redan några år efter sitt skapande skulle FN inleda sitt första krig. Vid det nordkoreanska försöket att åter ena den koreanska halvön till en nation, gick en USA-ledd koalition under FN-flagga in och förhindrade ländernas återförenande. Kriget utkämpades i närmare tre år tid och krävde flera miljoner dödsoffer, majoriteten av dem koreaner.

Det senaste kriget under FN:s ”flagg”, utkämpades i Libyen. Detta efter att väst-understödda ”rebeller” gjort uppror mot landets ledare Muammar Gaddafi. Libyens militära styrkor bekämpade de utlandsstödda terroristerna framgångsrikt ända fram till det att FN:s säkerhetsråd beslutade om militär intervention i landet. En USA-ledd allians inledde kort därefter en direkt militär uppbackning av ”rebellerna”.  Den västunderstödda rebellsidan kunde snabbt undanröja den Libyska armén och brutalt mörda Muammar Gaddafi. Landet, som hade varit Afrikas mest välmående nation, kastades nu in i kaos och omfattande ”brott mot mänskligheten” utfördes av den segrande sidan – med FN:s tysta medgivande.

På grund av säkerhetsrådets utformning har militära ingripanden vid brott mot FN:s stadgar varit ytterst selektiv. Det bästa exemplet på detta torde vara USA.s permanenta veto när resolutioner gällande Israel tagits upp. Många av de så kallade interventionerna man har gjort bryter mot FN:s egna stadgar, FN-stadgan, Kapitel I, Artikel 2, punkt 4:

Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

Efter 1945 har världen fått uppleva maximalt 26 dagar i fred. USA, det land som vill framhäva sig själva som fredssträvande och fredsälskande, är förmodligen det land som varit involverat i flest militära konflikter sedan andra världskrigets slut.

När den amerikanska regeringen inte har fått det stöd för krigföring man eftersträvat i FN, har landet vid flera tillfällen ”tagit lagen i egna händer” och inlett militära konflikter i strid med folkrätten. Exempelvis i Serbien och andra Irakkriget. Detta har inte lett till några konsekvenser från FN. Inte heller har man agerat mot amerikanska tortyrcentraler, exempelvis Guantánamobasen, där brott mot mänskliga rättigheter förekommer.

Vad blir nästa krig som eftersträvas av de makter som har stort inflytande i FN? Syrien?

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-09-21.


  • Publicerad:
    2017-09-21 00:18