FINLAND. Det nationella radioprogrammet Studio 204 som drivs av Nordiska motståndsrörelsen i Finland har intervjuat den tyske nationalisten, FSN-TV:s programledare Patrick Schröder.

Patrick Schröder har varit aktiv nationell sedan slutet av 90-talet. Han har ställt upp i politiska val för NPD och är för tillfället programledare för FSN-TV. Schröder har tidigare blivit intervjuad av Russia Today, Der Spiegel, Rolling Stones och Vocativ.

Schröders förehavanden har väckt ett intresse hos mainstream media då han gett ett nytt ansikte åt den nationella rörelsen i Tyskland. Han har också hållit föredrag som just handlar om att förnya bilden av den nationella rörelsen och sprida den till nya målgrupper.

I intervjun diskuterades bland annat:

  • En presentation av Patrick, hans bakgrund och hur han blev nationell.
  • FSN-TV:s historia och programinnehållet.
  • Tysklands politiska situation och hur massinvandringen har påverkat Tyskland.
  • Nationalismen i Tyskland, historia och aktuella nationella organisationer.

Källa:
S204 Extra: Haastattelussa FSN.tv:n Patrick Schröder


  • Publicerad:
    2015-11-24 16:52