KÄRRTORP. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd för de tre aktivister som valde att överklaga hovrättens tidigare domar. Har vi rättssäkerhet i Sverige?

Joakim Blixt.

Joakim Blixt.

En av de tre aktivisterna som överklagade hovrättens dom är Joakim Blixt från Näste 1. Han var med vid Kärrtorpskravallerna, men endast för att filma. Trots detta blev han dömd både i tingsrätt och hovrätt för våldsamt upplopp till sex månaders fängelse. Han ska också betala 26 400 kronor i advokatkostnader. När han och två kamrater överklagade till Högsta domstolen beviljades det inget prövningstillstånd för någon av dem.

Nordfront har varit i kontakt med Joakim Blixt för några kommentarer:

Högsta domstolen har meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd. Vad har du att säga om det?

Jag hade inga större förväntningar på HD om jag ska vara ärlig. Det har ju varit en politisk rättegång ända sedan dag ett. Så att det skulle gå rätt till i HD, det finns inte. Det HD valde att göra var att bevisa att svenska domstolar skipar orättvisa. Något som förhoppningsvis lett till att fler fått upp ögonen för hur vårt rättssamhälle verkligen fungerar.

Varför tror du att de valde att lägga ner överklagan?

Av rent politiska skäl, det är jag övertygad om.

Det har även varit en del vänsterextremister som dömts efter Kärrtorp-kravallerna. Vad anser du om straffen dessa fått?

Jag lägger ingen vikt vid det överhuvudtaget faktiskt. Jag har haft fokus på mitt och mina kamraters ärenden.

Nu när allting är klart, vad har du att säga om vårt rättssystem?

Jag har alltid förstått att vårt rättssystem har varit upp och ner med politiska nämndemän och så vidare. Men att det är så politiskt som det visat sig nu bland jurister och domare är skrämmande.

Vi har ingen rättssäkerhet i Sverige och jag hoppas att fler blivit införstådda med det. Det var vänstern som attackerade oss, vi försvarade oss bara. Tydligen är det enligt svensk lag brottsligt att försvara sig mot vänsterextremister och jag personligen dömdes trots att jag enbart filmade vad som skedde.

Vad säger din advokat om denna utgång?

Jag vill inte svara för honom men att det blev en fällande dom tycker han är helt fel.

En insamling anordnades till förmån för ”Kamraterna i Kärrtorp” dit Nordfronts läsare har möjlighet att bidra ekonomiskt. Idag uppgår denna summa till 42 601 kronor och insamlingen pågår fortfarande. Vad vill du säga till dem som bidragit?

Det är värmande att se hur nationell solidaritet praktiseras i hårdare tider. Jag vill tacka alla som bidragit och fortsätter att bidra.

Hur kommer framtiden att se ut? Kommer du kämpa ännu hårdare, eller kommer du ta det lite lugnt framöver?

Hur framtiden kommer se ut vågar jag inte sia om men inget har förändrat mitt engagemang i Motståndsrörelsen utan snarare stärkt det. Jag fortsätter att kämpa.

Har du något annat du skulle vilja säga till Nordfronts läsare?

Anslut er till Motståndsrörelsen!

Relaterade artiklar:
Hovrätten fastställer domen mot fyra aktivister
Intervju med de frisläppta aktivisterna
Stöd de häktade kamraterna


  • Publicerad:
    2014-07-14 23:10