Norrbottens-Kuriren ville intervjua Motståndsrörelsen för att visa att deras kampanj ”Ett Norrbotten för alla” verkligen innebär att alla får komma till tals. Detta har dock hittills visat sig vara tomma ord.

Motståndsrörelsen kontaktades nyligen av journalisten Lotta Sandhammar vid tidningen Norrbottens-Kuriren som ville komma i kontakt med Motståndsrörelsen i Norrbotten. Norrbottens-Kuriren driver för närvarande en kampanj som heter ”Ett Norrbotten för alla”, som Nordfront tidigare har skrivit om, där även Motståndsrörelsen skulle få komma till tals.

Lotta Sandhammar skrev följande e-postbrev till Motståndsrörelsen:
”Jag är journalist i Luleå och håller på med en artikelserie. Jag söker därför kontakt med någon som är aktiv inom Motståndsrörelsen i Luleå (eller Norrbotten) för en intervju. Anonymt eller ”öppet”. Det var inte länge sedan det delades ut flygblad här, vill gärna prata med någon av dem som var med.”

Organisationens ansvarige i Norrbotten, Robert Eklund svarade reportern och ställde även upp på en intervju över e-post. Efter att ha svarat på de frågor som ställdes, ville Eklund för Nordfronts räkning intervjua journalisten eller dennes chef, och ställde en rad frågor på samma tema.

Motståndsrörelsen eller Eklund har inte hört av Lotta Sandhammar eller andra representanter för Norrbottens-Kuriren efter detta. Vi publicerar istället intervjun här, och längst ner kan du ta del av de frågor som ställdes till Norrbottens-Kuriren.

 

Vilka är SMR:s mål och syften? Vad vill ni med verksamheten? Vad gör ni?
Svenska motståndsrörelsen är en politisk organisation som strävar efter ett fritt och enat Norden. Vi bedriver politisk verksamhet och opinionsbildning.

Vilken typ av politisk verksamhet? HUR bedriver ni opinionsbildning?
Hänvisar till vår webbsida: http://www.nordfront.se/

Hur många medlemmar har ni i Sverige?
Vårt medlemsantal är en strikt intern fråga.

Varför?
Vi har ingen skyldighet att redovisa vårt medlemsantal till dig eller någon annan.

Hur aktiva är SMR i Norrbotten? I Luleå? Vad görs här? (Hur ser verksamheten ut?)
Norrbotten/Luleå tillhör en de mest aktiva avdelningarna i Sverige. Vi sprider organisationens politiska budskap.

Igen – HUR sprider ni ert budskap? Och hur yttrar det sig att Norrbotten är en av de mest aktiva avdelningarna? Om du kan säga något utan att avslöja ert medlemsantal.
Hänvisar till vår webbsida, se under: http://www.nordfront.se/kamprapporter

Vilken är er syn på demokrati (i korta ordalag)?
Ordet demokrati betyder folkstyre. Vårt mål för det framtida Norden är att införa ett riktigt folkstyre, där staten och den ekonomiska makten finns till för att tjäna folkets bästa, inte tvärt om. Läs mer om detta här: http://www.nordfront.se/framtidens-styre.smr

Ok, jag har skummat texten där, men finner inget tydligt svar på frågan HUR ni ska uppnå detta folkstyre? Är det t ex ok att ta till våld?
Självbevarelsedriften finns i alla levande varelser. Så att försöka säkra sin egen överlevnad är således en helt naturlig instinkt. Våld i självförsvar är en rättighet.

Vill ni ha ett samhälle/Norrbotten för alla? Om nej, varför inte?
Vi anser att alla folk har rätt till överlevnad, och självbestämmande över sitt eget territorium. Vi vill ha ett Nordisk samhälle för etniska nordbor, fritt från mångkultur och massinvandring. Att försöka lösa Norrbottens befolkningsmässiga problem med massimport av etniska främlingar kommer att sluta i både ekonomisk och social katastrof. Varför inte lägga dessa resurser på att uppmuntra barnafödande och göra glesbygden till ett attraktivare ställe för våra unga.

Fast många ledare inom länets kommuner håller inte med om det – de anser att vi behöver arbetskraften för att ”överleva”. Vilka är era belägg för det motsatta? Hur ska glesbygden kunna bli mer attraktiv för unga?
Under 2011 hade Norrbotten högre arbetslöshet än riksgenomsnittet, så Norrbotten har snarare problem att hålla alla i arbete än att arbetskraften inte räcker till. Om er tillväxtpolitik innebär import av tiotusentals somalier och afghaner så föredrar jag i så fall ett land där vi istället lär oss att leva lite enklare, men som förblir etniskt nordiskt.

Varför? Jag tror att det är många som upplever det som stötande, om du förstår vad jag menar. Hur förklarar ni den tanken för era kritiker?
Att anse alla folks rätt till överlevnad och självbestämmande över sitt egna territorium som stötande, finner JAG väldig stötande. Lika mycket som att alla levande varelser på denna planet har rätt att leva, så har även etniska svenskar och nordbor samma rätt att överleva och styra över sitt eget öde.

Vad fick dig att söka dig till SMR, varför är du med?
Mitt engagemang i Motståndsrörelsen bygger på omtanke och kärlek till mitt folk.

Går det att vara lite mer personlig här? Hur kom du i kontakt med SMR första gången, när, vad tilltalades du av etc? Och du är från Norrbotten, står det på er hemsida. Bor du här? Var?
Jag är infödd Norrbottning, men bor för tillfället i Västerbotten. Övrigt, se ovan!

Och till sist: Kan du skicka mig en bild på dig? Jag vill helst inte använda den som finns på hemsidan, den är för ”fixad”.
Om bilden inte passar? Var god att söka fram alternativa bilder själv!

 

Ladda hem pdf, med intervjufrågor till NK nedan.


  • Publicerad:
    2012-12-11 14:02