KOMMENTAR. Martin Saxlind kommenterar här en intressant artikel från Samhällsnytt som avslöjat hur vänsterextremister och liberaler allierat sig och samarbetat i det pågående informationskriget.

Skärmdump från Samhällsnytt.

Genom sig själv känner man andra. Det brukar jag tänka när etablissemangsjournalister och svenskfientliga politiker försöker stämpla folklig invandringskritik som ”ryska påverkanskampanjer” och ”lömska konspirationer”.

Så fort deras politik blir ifrågasatt duckar de från den sakliga debatten genom att stämpla kritikerna som omoraliska, onda och opålitliga. Är inte det ett lömskt och manipulativt beteende och kan man inte misstänka att det är de här människorna som ägnar sig åt suspekta påverkanskampanjer?

En verklig påverkanskampanj avslöjad
Idag publicerade Samhällsnytt en artikel där den egendomlige journalisten Egor Putilov hängde ut ett hemligt nätverk som han själv tidigare varit en del av.

I artikeln visar Putilov att han ingått i en hemlig Facebook-grupp där de våldsbejakande vänsterextremisterna Mathias Wåg och Martin Fredriksson (som också arbetat för Säpo) samarbetade med borgerliga ledarskribenter som Patrik Oksanen (en person som slår svenskt rekord i russofobi så fort han sätter sig framför ett tangentbord).

En annan intressant person i gruppen var Marcin de Kaminski, en judisk proffsaktivist som jobbat för den svenska biståndsorganisationen Sida med nätfrihetsfrågor utomlands. I Sverige har han istället ägnat sig åt att försvara statlig åsiktsregistrering och diskriminering av invandringskritiker, enligt ett mejl som Putilov upptäckt.

Putilov pekar också ut en forskare och menar att personerna i gruppen kollaborerat genom att sammanställa information och bygga mediedrev som gynnar deras gemensamma agenda. Framför allt är det temat ”Ryssland manipulerar svensk politik och stödjer svenska högerextremister” som gruppen populariserat.

Exempel på hur påverkanskampanjen har fungerat
Arbetet i gruppen gick bland annat till på så vis att skribenter som Oksanen lät de andra i gruppen komma med synpunkter på artiklar de arbetade med. Ett specifikt fall var en artikel av Oksanen som innehöll vissa bekanta förslag:

  • ”Bannlys uppgifter och länkar från ryska medier annat än i undantagsfall.”
  • ”En ’krav’-märkning på god journalistisk från oberoende medier och för enskilda artiklar.”
  • ”Försök få IT-jättarna Google, Twitter och Facebook att ändra sina algoritmer så att certifierat och verifierat material får en högre rankning än det som inte är verifierat.”
  • ”Koppla presstöd/ekonomiska incitament till medier som är certifierade.”
  • ”Inse att det finns krafter som förstärker varandra i att rasera tillit och samhälle, och att det finns ett aktivt samspel mellan Ryssland och extrema krafter till vänster och höger i debatten.”

Alla punkter är idéer som gammelmedierna försöker tjata fram och särskilt den koordinerade PR-attacken mot Google och de sociala medierna är ju något som kunnat studeras i detalj den senaste tiden.

En illavarslande detalj Putilov nämner är att Oksanen i torsdags också deltog på ett möte med rubriken ”Olagligt och skadligt innehåll online” som regeringen höll med Youtube, Google och Twitter. En viktig sak att notera här är skillnaden på ”olagligt” och ”skadligt”. Vad som är olagligt är förhållandevis objektivt. ”Skadligt” är däremot ett väldigt subjektivt begrepp och russofoben Oksanen är alltså en av de som ska vara med och bestämma vad som är ”skadlig information” för det svenska folket.

Slutsatser
Avslutningsvis skriver Putilov följande om den hemliga gruppens påverkan:

Förutom ovannämnda personer ingick journalister från public service, politiska och medieaktivister i gruppen som spelade en mer nedtonad roll i sammanhanget – av den anledningen väljer Samhällsnytt att inte nämna dem. Gruppens idéer och planer har dock fått ett stort genomslag i samhället och håller på att driva Sverige i en riktning med begränsad yttrandefrihet, stora inskränkningar i mänskliga rättigheter och en allmän säkerhetisering av den politiska debatten. Att döma av medlemmars aktivitet, korsreferenser och riktade kampanjer fortsätter gruppen att existera än idag i en form eller annan. Detta är något allmänheten har rätt att känna till.

I grund och botten är det Putilov avslöjar inte överraskande och det mesta de ägnade sig åt lär vara helt lagligt, även om dömda vänsterterrorister ingick i gruppen och många av deltagarnas uppsåt och agerande säkert var djupt omoraliskt.

Jag drar i alla fall tre slutsatser efter att ha läst artikeln på Samhällsnytt:

1) De systemlakejer som klagar över ”påverkanskampanjer” från andra är själva mer skyldiga till att systematiskt ägna sig åt sådan verksamhet än de grupper/personer som de riktar anklagelsen emot. Pratet om påverkanskampanjer är en påverkanskampanj i sig.

2) Den nationella uppfattningen att liberaler och marxister samarbetar i kampen mot nationalistiskt invandringsmotstånd är korrekt. Den mångkulturella folkutbytesagendan förenar högern och vänstern som inte är politiska fiender utan delar av samma politiska etablissemang.

3) Den svenska demokratin håller på att fullständigt saboterats av det politiska etablissemanget som försöker återfå det strypgrepp över informationsflödet som de hade innan sociala medier och alternativmedier blev en maktfaktor vid sidan av de gamla medierna.


  • Publicerad:
    2018-04-17 23:00